Speaking Unit 13 Lớp 11 Trang 148

UNIT 13: HOBBIES

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, thảo luận với nhau về các sở thích mà minh thích và giải thích tại sao. (Đáp án mở)

Task 2. Thực hành đọc hội thoại giữa hai ngiĩời hạn về sưu tầm sách. Task 3. Thực hiện bài hội thoại về việc sưu tập bộ tem như thế nào.

GỢI Ý

Dựa vào bài hội thoại của Lan và Hưomg cùng các câu gợi ý sẵn.

Hương: What is your hobby. Lan?

Lan: Well, I like collecting books.

Could you tell me how you collect your books?

Lan: Well, this must be done regularly. Whenever I find a book which is interesting I buy it immediately.

Hương:Where do you buy your books?

Lan: I buy some from the bookshop near my house and some others from second-hand book stalls. Sometimes my friends, my mum and dad give me some.

Hương:How do you organize your collection?

Lan: I classify them into different categories and put each category in one comer o.f my bookshelf with a name tag on it.

Hương:What do you plan to do next. Lan?

Lan: I think I’ll continue to make my collection richer and richer.

Lời dịch:

Hương: Lan, sở thích của bạn là gì?

Lan: ừ, mình thích sưu tập sách.

Hương: Bạn có thể cho minh biết bạn sưu tập sách như thế nào?

Lan: Được. Việc này phải được thực hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào mình tìm thấy một cuốn sách thú vị mình mua nó ngay lập tức.

Hương: Bạn mua sách ở đâu?

Lan: Mình mua từ một hiệu sách gần nhà mình và một số sách khác từ gian hàng sách cũ. Đôi khi bạn bè của mình, cha mẹ mình cho mình một ít.

Hương: Làm thế nào để bạn sắp xếp bộ sưu tập của bạn?

Lan: Mình phân loại chúng thành các loại khác nhau và mỗi thể loại để ở một góc của kệ sách với một thẻ tên trên đó.

Hương: Lan, bạn định làm gì tiếp theo?

Lan: Minh nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm cho bộ sưu tập của mình phong phú hơn.

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 13 Lớp 11 Trang 146

 Listening Unit 13 Lớp 11 Trang 150

 Writing Unit 13 Lớp 11 Trang 151

 Language Focus Unit 13 Lớp 11 Trang 151

Từ khóa: , ,