Speaking Unit 13 Lớp 12 Trang 141

 UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Em hãy quan sát một số biểu tượng thể thao và nhớ lại các từ chi tên các môn thể thao đó. Thảo luận theo cặp, thống nhất ý kiến và viết từ chi tên gọi môn thể thao dưới mỗi biểu tượng (1-6).

Đáp án.

1. football (soccer)              3. swimming                     5. basket ball

2. tennis                             4. cycling                          6. (running) athletics

Task 2. Theo cặp, em hãy dựa vào thông tin trong bàng luyện nói về ki lục thể thao của một số vận động viên tại SEA Games lần thứ 22.

Example.

Boonthung, the Thai, won the Men’s 200 metres. He ran 200 metres in 20.14 seconds.

Đáp án gợi ý.

Erni, the Indonesian, won the Women’s Marathon. She ran 42 kilometres in 2 hours 52 minutes 28 seconds.

Amri, the Malaysian, won the Men’s Long Jump. He jumped 7.76 metres.

Ruphai, the Thai, won the Women’s High Jump. She jumped 1.86 metres.

Yurita, the Indonesian, won the Men’s Swimming. He swam 1500 metres in 13 minutes 19.26 seconds.

Maria, the Filipino, won the Women’s Cycling. She travelled 25 kilometres cross country in 1 hour 29 minutes 35 seconds.

Dannal, the Thai, won the Men’s Tennis (Single). He defeated Febi, the Indonesian, winning two sets 6-2, 6-1.

Task 3. Theo nhóm, em luyện tập báo cáo kết quả thi đấu các môn thê thao đồng đội (bóng đá, bóng chuyền), dựa vào thông tin cho săn trong bảng điểm.

Đáp án gợi ý.

Thailand and Malaysia played in the Women’s Football Third-Place Playoff. The Thai Team who the bronze medal. The result (score) was 6 – 1.

Thailand and Vietnam played in the Men’s Football Final. The Thai Team won the gold medal. The result (score) was 2 – 1.

Thailand and Vietnam played in the Women’s Volleyball Final. The Thai Team won the gold medal. The result (score) was 3-0.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 13 Lớp 12 Trang 138

 Listening Unit 13 Lớp 12 Trang 142

 Writing Unit 13 Lớp 12 Trang 144

 Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

 

Từ khóa: , ,