Speaking Unit 3 Lớp 11 Trang 35

UNIT 3: A PARTY

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Nghĩ tới một bữa tiệc mà em muốn tham dự. Hãy chọn những chủ đề em muốn nói đến từ danh sách sau đây:

Bữa tiệc do ai tổ chức

Nhân dịp nào?

Em có tặng quà cho chủ nhân không?

Em đi cùng với ai?

Tiệc được tổ chức ở đâu?

Có trang hoàng bày trí nhiều không?

Có nhiều người ở bữa tiệc không?

Em có biết nhiều người ở đó không?

Em ăn những món ăn / uống nào?

Âm nhạc như thế nào?

Em có khiêu vũ không?

Em có gặp ai thú vị ở bữa tiệc không?

Mấy giờ thì tiệc tàn?

Em có ở đến lúc tiệc tàn không?

Task 2. Theo cặp, các em lần lượt kể cho nhau nghe về bữa tiệc mà mình đã tham dự dựa vào các câu hỏi và câu trả lời đã chuẩn bị.

Task 3. Theo nhóm, chuẩn bị các thông tin cần thiết về kỳ thi tồ chức bữa tiệc tốt nhất. Các em có thể nói về:

Kinh phí cho bữa tiệc

Ngày giờ

Danh sách khách mời 

Nơi tổ chức tiệc

Trang phục thông thường hay trang trọng

Các trang hoàng

Giải trí (nhạc, trò chơi…)

Thức ăn & uống.

Task 4. Đại diện mỗi nhóm đứng trước lớp nói về bữa tiệc dự định tổ chức của nhóm mình và cố gắng thuyết phục các bạn tới dự.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 3 Lớp 11 Trang 32

 Listening Unit 3 Lớp 11 Trang 36

 Writing Unit 3 Lớp 11 Trang 26

 

Từ khóa: ,