Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi

Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của Oxi

BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP – ỨNG DỤNG CỦA OXI

Giải bài tập 1 trang 87 SGK: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các cau sau:

một chất mới, sự oxi hoá, đốt nhiên liệu, sự hô hấp, chất ban đầu

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là …………..

b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có …………… được tạo thành từ hai hay nhiều………………

c) Khí oxi cần cho……………. của người, động vật và cần để ……………….. trong đời sống và sản xuất. 

Hướng dẫn giải

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá.

b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

c) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người, động vật và cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Giải bài tập 2 trang 87 SGK: Lập phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm AI, biết rằng công thức hoá học các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoá học:

Mg + S   MgS ;

Fe + S   FeS

Zn + S    ZnS ;

2Al + 3S Al2S3

Giải bài tập 3 trang 87 SGK: Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ở đktc.

Hướng dẫn giải

Lượng khí metan nguyên chất:

Phương trình phản ứng:

 CH4    +   2O2 ——->  CO2   +    2H2O

22,4 l     2.22,4 l

980    ->    x

Giải bài tập 4 trang 87 SGK:

a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín.

b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại?

Hướng dẫn giải

a) Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh và đậy nắp kín, ngọn lửa cây nến sẽ yếu dần rồi tắt, đó là vì khi nến cháy lượng oxi trong không khí sẽ bị giảm dần rồi hết, lúc đó nến sẽ bị tắt.

b) Khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại vì để không có không khí nghĩa là không có oxi, cồn không cháy được nữa.

Giải bài tập 5 trang 87 SGK: Hãy giải thích vì sao:

a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng oxi trong không khí càng giảm?

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí?

c) Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu dưới nước…  đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt?

Hướng dẫn giải

a) Khi càng lên cao tỉ lệ lượng khí oxi trong không khí càng giảm là vì khí oxi nặng hơn không khí.

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi mãnh liệt hơn trong không khí là vì ở trong khí oxi, bề mặt tiếp xúc của chất cháy với oxi lớn hơn nhiều lần trong không khí.

c) Bệnh nhân khó thở và người thợ lặn làm việc lâu dưới nước phải thở bằng khí oxi vì khí oxi cần cho sự hô hấp để oxi hoá chất dinh dưỡng trong cơ thể người sinh ra năng lượng để duy trì sự sống của cơ thể.

Từ khóa: ,