Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

BÀI 21: GIẢI BÀI TẬP SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

(Bài 26 – Ban nâng cao)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 73 SGK địa lý 10: Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?

Trả lời

– Sự phân bố các kiểu thảm thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu mà chù yếu là chế độ nhiệt và chế độ ẩm. Khí hậu trên Trái Đất có sự thay đổi theo vĩ độ kéo theo các thảm thực vật cũng phân bố theo vĩ độ.

– Khí hậu và sinh vật (chủ yếu là thực vật) là hai thành phần quan trọng tham gia vào quá trình hình thành đất. Cho nên khí hậu và sinh vật thay đổi theo vĩ độ kéo theo đất cũng có sự phân bố theo vĩ độ.

Giải bài tập 2 trang 73 SGK địa lý 10: Nguyên nhân gây ra sự phân bố các kiểu thảm thực vật và đắt theo độ cao?

Trả lời

– Bên cạnh sự thay đổi theo vĩ độ, khí hậu còn thay đổi theo độ cao (càng lên cao nhiệt độ càng giảm, lượng mưa tăng lên đến một độ cao nhất định nào đó) kéo theo sự thay dổi thực vật theo độ cao. Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao dẫn đến đất cũng thay đổi theo độ cao.

Giải bài tập 3 trang 73 SGK địa lý 10: Dựa vào hình 19.1 và 19.2, hây cho biết: Dọc theo kinh tuyển 80°Đ từ Bắc xuống Nam có những thảm thực vật và nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nàọ? Phân bố ở phạm vi những vĩ tuyến nào?

Trả lời

Thảm thực vật

Nhóm đất

Đói khí hầu

Phạm vi

 Đài nguyên

 Đài nguyên

Cận cực lục dịa

65° – 80°B

 Rừng lá kim

 Pốt-dôn

  Ôn đới

30° – 65°B

 Rừng lá rộng và hổn  hợp

 Đất nâu, xám

 Thảo nuuyên ôn đới

 Đất đen, đất hạt giẻ

 Hoang mạc và bán  hoang mạc

 Đất xám hoang mạc và  bán hoang mạc

 Rừng nhiệt đới

 Đất đỏ vàng  Nhiệt đới

12° – 30°B

II. THÔNG TIN BỔ SUNG

1. Rừng lá kim là gì ???

2. Đất pốt-dôn là gì ???

3. Đất feralit là gì ???

Từ khóa: ,