• Giải bài tập đo độ dài

    BÀI 1: ĐO ĐỘ DÀI A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Đơn vị do độ dài * Đơn vị đo độ dài thường dùng ở Việt Nam là mét (m). * Các ...
  • Giải bài tập đo độ dài (tiếp theo)

    Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo) A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG (phần A bài 1) B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Câu 1: Em hãy cho biết độ dài ...

 

Xem nhiều nhất
Các tin nổi bật