• Speaking Unit 2 Lớp 11 Trang 25

    UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES SPEAKING (NÓI) Task 1. Kết hợp những điều em cỏ thể đã làm trong quả khứ ở cột A với tác động hoặc ...
  • Speaking Unit 2 Lớp 10 Trang 24

    UNIT 2: SCHOOL TALKS SPEAKING (NÓI) Task 1: Những từ ngữ sau thường được dùng khi người ta trò chuyện. Em hãy xếp chúng theo tiêu đề ...

 

Xem nhiều nhất
Các tin nổi bật