• Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

     UNIT 9: DESERTS LISTENING (NGHE) Before you listen: Theo cặp, hỏi và trả lời các câu sau: 1. Sa mạc là gi? 2. Sa mạc được tạo ra như thế ...

 

Xem nhiều nhất
Các tin nổi bật