Tại sao tháng 2 chỉ có 28 ngày?

Tại sao tháng 2 chỉ có 28 ngày?

– Trong dương lịch tháng đũ cỏ 31 ngày và tháng thiếu có 30 ngày, chi riêng tháng 8 có 28 ngày (có năm là 29 ngày). Đây là quy định có từ lâu trong lịch sử.

– Vào năm 46 trước Công nguyên, Hoàng đế La Mã là Julius Cesar đã quy định một năm có 12 tháng, tháng lẻ là tháng dù có 31 ngày, tháng chẵn là tháng thiếu có 30 ngày. Tháng 2 là tháng chẵn lẽ ra cũng có 30 ngày. Nhưng khi tính toán cụ thể thì 1 năm không phải là 365 ngày mà là 366 ngày, đành phải bớt một ngày trong 1 năm. Người ta đã chọn tháng 2 để bớt di một ngày. Nguyên nhân là do hồi đó theo phong tục cùa La Mã, các tội phạm nặng bị tứ hình vào tháng 2, do đó tháng 2 bị coi là tháng không lành, nên hoàng đế La Mã dã quyết định bớt 1 ngày vào tháng 2 “xấu số”. Vì vậy tháng 2 chi còn 29 ngày.

– Sau đó hoàng đế Auguste lên ngôi kế nghiệp Julius. Vì Julius sinh vào tháng 7 là tháng đủ còn Auguste sinh vào tháng 8 là tháng thiếu nên Auguste quyết định đổi tháng 8 từ 30 ngày thành 31 ngày cho “ngang bằng” với Julius. Đồng thời đổi luôn 4 tháng cuối năm: tháng 9 và tháng 11 từ chỗ là tháng đủ thì chuyên thành tháng thiếu; tháng 10 và tháng 12 vốn là tháng thiếu được chuyển thành tháng đủ. Việc thay đôi tùy tiện đó khiến một năm lại dôi ra 1 ngày và lại được bớt vào tháng 2 “xấu sô”. Và thế là tháng 2 chỉ có 28 ngày, những năm nhuận tháng 2 có 29 ngày.

Hơn 2000 năm nay, nhân loại theo thời gian đã sử dụng dương lịch với quy định bất hợp lí đó. Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đưa ra nhiêu phương án cải tiến nhằm giúp cho việc sử dụng dương lịch hợp lí và thuận tiện hơn.