Test Yourself C English 12 (Unit 7 – 8)

TEST YOURSELF C

(Unit 7-Unit 8)

 

I. Listening

Nghe đoạn băng về các dự đoán về nửa cuối thế kỷ 21. Chọn câu trả lời tốt nhất. 

Đáp án.

1. B        2. C        3. A          4. B            5. C

Tapesript:

The following are predictions about the second half of the twenty-first century:

The world’s population will increase from the present 6 billion to 10 billion. Most of this increase will be in Africa, Asia and Latin America.

The earth’s climate will become warmer. This will create major problems for agriculture and we will see droughts and famine in Africa. We will even see these problems in southern Europe.

Attempts to produce an electric vehicle will fail and we’ll continue to use our normal cars. In the second half of the 21st century, however, the world’s supplies of petroleum will turn out.

With the new technology people won’t need to be in the same place to communicate easily. They’ll be able to stay at home and do everything by computer and videophone.

Patterns of work may change. People might decide that they don’t actually need to go to banks, offices, schools, universities or shops any more.

 

II. Reading

Người ta trước đây thường biết được ít nhiều vể cuộc sống mai sau cùa con cái mình. Ngày nay mọi thứ thay đổi nhanh tới nơi chúng ta thậm chí không biết được cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao trong vài năm tới. Những điều sau đây không phải là tiểu thuyết khoa học giả tướng. Nó là cách các chuyên gia nhìn tương lai.

Bạn đang mơ mộng sau tay lái xe, không sao cả. Bạn đang để xe ở chế độ tự lái với cam-me-ra và máy vi tính kỹ thuật cao, chiếc xe của bạn biết cách đưa bạn về nhà một cách an toàn.

Thế còn bữa trưa? Ngày xưa bạn thường phải dừng xe đê mua bánh ham-bơ- gơ hay pi-sa. Bây giờ bạn sử dụng máy chuẩn đoán đế biết cơ thể bạn cần loại thực phẩm gì. Bạn thay mình cần nhiều rau và ít chất béo hơn. Máy chuẩn bị thức ăn làm cho bạn món rau trộn.

Sau bữa trưa, bạn đi xuống phòng khách để đen phòng làm việc tại nhà. Nơi đây có đủ mọi thứ bạn cần đêể làm việc. Nhờ vào màn hình thông tin và máy vi tính mới, bạn hầu như không cần phải đến cơ quan nữa. Trên màn hình thông tin cho thấy có tin nhắn khẩn từ một bạn cộng tác ớ Bra-xin. Bạn chuyển màn hình để dịch tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Anh, rồi đọc và trà lời tin nhắn.

* Em hãy cho biết những câu sau là đúng (T) hay sai (F).

Đáp án.

1. F       2. F         3. T            4. T              5. F

 

III. Grammar

A) Điền vào cho trống bảng a / an, the hay 0 

Đáp án

1. the               2. an                 3. 0 (no article)

4. the               5. a                  6. 0 (no article)

B) Nối các cặp câu sau, dùng Although hay Even though.

Đáp án.

1. Although Nam worked very hard, he didn’t pass the exam.

2. Although I was very tired, I couldn’t sleep.

3. Even though she had all the necessary qualification, she didn’t get the job.

4. Although the traffic was bad, we arrived on time.

 

IV. Writing

Em hãy viết một đoạn văn khoảng 150 từ về những thay đôi trong cuộc sống trong 30 năm tới. Em hãy chủ ý đến các lành vực sau:

People con người

Foods and water thực phẩm và nước

Transportation giao thông

Communication thông tin

Từ khóa: , , ,