Test Yourself D English 12 (Unit 9 – 10)

TEST YOURSELF D

(Unit 9 – Unit 10)

I. Listening: Nghe đoạn văn và điền vào bảng, mỗi chỗ trống không quá 3 từ.

Đáp án.

1. bamboo shoots, leaves                 4. half

2. 12                                                5. cloning (the panda)

3. 600

Tapesript:

High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern China lives one of the world s rarest mammals: the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend about 12 hours a day doing it.

Pandas are extremely endangered today. There are only about 600 of these black- and-white bears in the wild and a hundred in captivity. One of the reasons is that the survival rate of the cubs is very low: more than half of them die shortly after birth. Chinese government is considering cloning the panda in their efforts to sa e this animal.

II. Reading

Khó mà biết có bao nhiêu voi đã từng sống ở Châu Phi, nhưng chi có khoảng 3-5 ngàn con voi ở lục địa này vào đầu thế kỷ thứ 20. Người ta luôn sản voi để lấy thịt, da và ngà. Khi dân số phát triển và vũ khí trở nên tối tân hơn thì voi càng bị đe dọa hơn. Vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 có sự sụt giảm đáng kể về sổ lượng voi bởi sự gia tăng sãn bắt. Ngày nay theo phỏng đoán có

khoảng 500.000 con voi và chúng ở giới hạn trong vài quốc gia mà thôi. Ngà voi bị nghiêm cấm bán trên thị trường quốc tế từ năm 1989 và nhiều chính quyền đã bắt đầu phạt nặng những thợ săn. Nhờ vào các hành động kịp thời đó, một số voi, đặc biệt voi ở Nam Phi đã được hồi phục cuối thập niên qua. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đe dọa cho voi ở Châu Phi.

* Em hãy cho biết những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F) hay không có thông tin (NI).

Đáp án.

1. F            2. NI            3. T             4. T              5. T

III. Grammar: Dùng must, mustn’t hay needn’t để hoàn chỉnh câu.

Đáp án

1. needn’t; must; mustn’t                    5. mustn’t

2. mustn’t                                           6. mustn’t

3. needn’t ; must                                7. needn’t

4. mustn’t

IV. Writing

Nghiên cứu các thông tin về tê giác sau đây và viết một đoạn văn mô tả loài thú này và đưa ra giãi pháp đề nghị để bảo vệ chủng khỏi bị tuyệt chủng.

• Môi trường sống: đồng cỏ, rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Châu Phi và Nam Châu Á.

• Sổ lương: khoảng 17.000

• Chiều cao: 1,2m đến 1,8m

• Cân nâng: 1000 đến 3000 kg

• Thức ăn: cây, cỏ

• Tuổi thỏ: khoảng 40 năm

• Nguyên nhân suy thái: môi trường sống bị tàn phá và săn bắt bất hợp pháp.

Từ khóa: , ,