Test Yourself E English 12 (Unit 11 - 13)

Test Yourself E English 12 (Unit 11 – 13)

TEST YOURSELF E

(Unit 11 – Unit 13)

I. Listening Nghe đoạn văn và điền vào chỗ trống.

Đáp án.

1. illustrations                       4. 868

2. preserve                           5. dissemination of knowledge

3. bamboo

Tapesript:

Book, as we perceive it today, is a volume of many sheets of paper bound together, containing text, illustrations, photographs, or other kinds of information. Because they are relatively durable and portable, books have long been used to preserve and distribute information.

The forerunners of books were the hand-written books since centuries BC, including clay tablets, wood or bamboo tablets tied with cord. More closely, related to the modern book were the book rolls, or scrolls, of the ancient Egyptians, Greeks, and Romans. The first book known to have been printed on paper was a Chinese edition of the Buddhist text Jingangjing (Diamond Sutra), dating from AD 868.

In the 2(Jh century, technological devices such as radio, television, motion pictures, tape recorders and computers challenged books as means of communication. However, because books are so easy to carry and care for, they remained a primary means for dissemination of knowledge, for instruction and pleasure in skills and arts, and for the recording of experience, whether real or imagined.

II. Reading

Môn thể thao dưới nước

Môn thể thao dưới nước – các môn thể thao liên quan với việc chơi dưới nước hay trên mặt nước – có nhiều hình thức khác nhau. Các môn chơi trên mặt nước gồm bơi lội, bơi nghệ thuật, lặn và môn bóng nước. Với từ bơi lội chúng ta muốn nói đến môn thể thao mà người chơi dùng tay, chân và cơ thể để di chuyển qua làn nước. Bơi lội là phần hợp nhất cùa hầu hết các môn thể thao dưới nước. Liên quan mật thiết với bơi lội là môn bơi nghệ thuật, trong đó các tay bơi trình diễn các thao tác đẹp theo nhạc và nhảy lặn từ bục hay ván nhún. Trái lại, môn bóng nước là môn thi đấu giữa hai đội, họ nỗ lực ghi bàn thắng bằng cách ném quả bóng nổi trên mặt nước vào cầu môn của đối phương.

Các môn thể thao dưới mặt nước thì không được đa dạng như thế. Phổ biến nhất là môn bơi lặn với ống thở và môn lặn với bình khí. Bơi lặn với ống thở thì người bơi úp mặt xuống nước khi bơi và thở qua ống nhựa nhỏ gọi là ống thở. Môn lặn với bình khí thì ngược lại, người bơi phải mang theo mình một bình dường khí lớn để thở khi họ lặn sâu dưới nước. 

Các môn thể thao dưới nước đã được công nhận là cung cấp các hoạt động co thể và thú vui giải trí mang lại các lợi ích về thể chất và tâm lý, bao gồm sự cài thiện về tinh thần và làm giảm nguy cơ mẳc các chứng bệnh mãn tính.

* Đọc đoạn văn và kết hợp môn thể thao với lời miêu tả thích hợp.

Đáp án.

1. B             2. D           3. A            4. C            5. E

III. Grammar

Trong mỗi cặp câu dưới đây có một câu dùng tự động từ (intransitive verb) và một câu dùng thả động từ (transition verb). Hãy cho biết loại động từ dùng trong các câu sau:

Đáp án

2. to drive a car (T)                                  7. turned to (I)

learned to drive (I)                                   turned the handle (T)

3. hurt anyone (T)                                   8. we’ve met (I) 

to hurt quite a lot (I)                                to meet me (T)

4. you haven’t changed (I)                       9. learning fast (I)

change human nature (T)                         what did you learn (T)

5. are running a course (T)                      10. stop the bus (T)

can’t run (I)                                              stop in front of (I)

6. is studying for (I)

had studied chemistry (T)

IV. Writing

Em hãy viết một đoạn văn khoảng 120 từ, về quyển sách em đọc lúc gần đây. Bài viết nên cỏ các thông tin sau:

• Tên tác giả

• Năm xuất bản

• Tựa sách

• Độ dài của quyển sách

• Chủ đề chính của cốt truyện

• Bối cảnh của câu chuyện

• Các nhân vật chính

• Đánh giá, ý kiến của em về quyển sách.

A few weeks ago, I read the novel “The Old Man and The Sea”, by Emest Hemingway published in 1946.

The whole book ties together a story about an old fisherman trying to catch a fish and a deeper story about a man templing to prove to society that he is not useless. This novel is an example of Man’s struggle to maintain dignity on face of adversity – difficulties and risks – the image of an old fisherman, Santiago, in the immense sea.

Throughout the story, Santiago, the main character, strusạled persistently and unyieldingly in the facc of various risks. Santiago could not give up his struggle to maintain his “man” – when sharks attacked and tore his fish bit by bit, which he got after restless days and nights in ihe open sea – it is as if they were tearing apart his dignity bit by bit.

To Hemingway the human dignity should be so important that he is willing to die for it. If a man will not risk his life for his dignity, then what is in this life to live for? Hemingway’s book deciphers man’s constant battle with maintaining the right to keep his head uphigh.

In conclusion, this book is worth reading and it offers us a precious lesson in life: always maintain one’s dignity.

Từ khóa: , ,