Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ

ĐỊA LÍ 9 BÀI 19: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Phân tích và đánh giá được tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

– Đọc các bản đồ.

– Vẽ sơ đồ thề hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm than.

II. GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH

1. Xác định trên hình 17.1 (Lược đồ Tự nhiên vùng Trung du vù miền núi Bắc Bộ) vị trí của các mỏ: than (Quảng Ninh), sắt (Thái Nguyên), mangan (Cao Bằng), thiếc (Cao Bằng), bôxit (Tuyên Quang), apatit (Lào Cai), đồng (Lào Cai, Sơn La), chì, kẽm (Bắc Kạn).

2. Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

a) Những ngành công nghiệp khai thác nào có điều kiện phát triển mạnh? Vì sao?

– Khai thác than đá, apatit, quặng sắt, chì.

– Đây là những loại khoáng sản có trữ lượng tương đối lớn và nhu cầu cao.

b) Chứng minh ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ.

Công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên sử dụng than Phấn Mễ, quặng sắt Trại Cau. Hai địa điểm này đều thuộc Thái Nguyên.

c) Trên hình 18.1 (Lược đồ Kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ), hãy xác định:

– Vị trí của vùng mỏ than Quảng Ninh.

– Nhà máy nhiệt điện Ưông Bí.

– Cảng xuất khẩu than Cửa ồng.

d) Dựa vào hình 18.1 và sự hiểu biết, hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm than theo mục đích:

— Làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

— Phục vụ nhu cầu tiêu dùng than trong nước.

— Xuất khẩu.

Từ khóa: