Thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

ĐỊA LÍ 7 BÀI 61: THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Xác định được vị trí một số quốc gia trên lược đồ các nước châu Âu.

– Vẽ được biểu đồ cơ cấu kinh tế.

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 185 SGK địa lý 7: Xác định vị trí một số quô’c gia trên lược đồ

a) Tên và vị trí của một 8ố quốc gia châu Âu:

– Các quốc gia ở Bắc Âu: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ai-xơ-len

– Các quốc gia ở Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tầy Ban Nha, I-ta-li-a, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô-vi-na, Xéc-bi và Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Hi Lạp, An-ba-ni, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp.

– Các quốc gia ở Đông Âu: Lát-vi, Lít-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, U-crai-na, Môn-đô-va, Liên bang Nga. Ác-mê-nia, Gru-dia, A-dec-bai-gian.

– Các quốc gia ở Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Pháp, Bỉ, Lúc-xăm-bua, Áo, Thụy Sĩ, Hung-ga-ri,

b) Vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu

– Khu vực Bắc Âu: Thụy Điển, Phần Lan

– Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Ai len, Pháp, Bỉ, Áo, Lúc-xăm-bua.

– Đông Âu: Ba Lan, Séc, Xlô-va-kia, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, E-xtô-nia, Lát-via, Lít-va

– Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia, Hi Lạp, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp Crô-a-ti-a.

Giải bài tập 2 trang 185 SGK địa lý 7: Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

– Xác định vị trí hai nước:

+ Pháp: nằm bên bờ Đại Tây Dương, phía tây nam châu Âu.

+ U-crai-na: nằm sâu trong lục địa, phía đông châu Âu. 

– Vẽ biểu đồ cơ cấu ngành kinh tế của 2 nước, năm 2000.

Biểu đồ tỉ trọng các ngành kinh tế trong GDP của hal nước U-crai na và Pháp, năm 2000

Giải bài tập 3 trang 185 SGK địa lý 7: Nhận xét về trình dộ phát triển kỉnh tế của Pháp và U-crai- na qua biểu đồ

– Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước khá cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm, và ngư nghiệp rất thấp (3,0%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế cao.

– U-crai-na: ti trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng của dịch vụ tương đối thấp (47,5%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế ở mức chưa cao.

Từ khóa: , ,