Thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu

ĐỊA LÍ 7 BÀI 53: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ,

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Đọc lược đồ khí hậu châu Âu.

– Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số trạm ở châu Âu.

II. BÀI LÀM THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 159 SGK địa lý 7: Nhận biết đặc điểm khí hậu châu Âu

– Cùng vĩ độ, nhưng ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn Ai-xơ-len, do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương.

– Nhận xét nhiệt độ của châu Âu về mùa đông: Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp.

+ Tây Âu: 0°c

+ Đồng bằng Đông Âu: -10°c + Vùng ư-ran: – 20°c

– Bốn kiểu khí hậu chính ở châu Âu xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo diện tích là:

+ Khí hậu ôn đới lục địa.

+ Khí hậu ôn đới hải dương.

+ Khí hậu địa trung hải.

+ Khí hậu hàn đới.

Giải bài tập 2 trang 159 SGK địa lý 7: Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

PHÂN TÍCH CÁC BIỂU Đồ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA

    Biểu đồ Yếu tố về khí hậu 

Trạm A

Trạm B

Trạm C

Nhiệt độ
– Tháng 1   -8°c   5°c   4°c
– Tháng VII   15°c   20°c   15°c
– Biên độ nhiệt   23°c   15°c   11°c
– Nhận xét chung   Khá khắc nghiệt   Tương dối gay gắt   Khá ôn hòa
Lượng mưa
 – Các tháng mưa nhiều   V, VI, VII, VIII   IX, X, XI, XII   VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III
 – Các tháng mưa ít    Các tháng còn lại    Các tháng còn lại   Các tháng còn lại
 – Nhận xét chung về chế độ mưa    Mùa hạ mưa, không lớn. Thu dông mưa ít  Mưa vào thu dông. Mùa khô dài, ít gay gắt   Mưa tương đối đểu quanh năm. Mùa khô không rõ rệt
 Xác định kiểu khí hậu. Lí do    – Khí hậu ôn đới lục    – Khí hậu địa trung hải   – Khí hậu ôn dới hải dương
     – Do mưa vào mùa hạ; 3 tháng mùa dông nhiệt dộ dưới 0°c. Biên dộ nhiệt cao.   – Do mùa hạ khô, mưa chủ yếu thu -đông. Biên dộ nhiệt tương dối cao  – Do mưa dều gẩn như quanh năm. Không có tháng nào dưới 0°c. Biên dộ nhiệt thấp, khá ôn hòa.
Từ khóa: , ,