Thực hành đọc phân tích lược đồ biểu đồ và lượng mưa châu Âu

ĐỊA LÍ 7 BÀI 53: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ,

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

Đọc lược đồ khí hậu châu Âu.

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số trạm ở châu Âu.

 

II. BÀI LÀM THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 159 SGK địa lý 7: Nhận biết đặc điểm khí hậu châu Âu

Cùng vĩ độ, nhưng ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn Ai-xơ-len, do ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương.

Nhận xét nhiệt độ của châu Âu về mùa đông: Nhiệt độ tháng giêng ở châu Âu: ấm áp nhất là ven biển Đại Tây Dương, càng đi về phía đông càng lạnh dần, giáp Ư-ran nhiệt độ hạ thấp.

+ Tây Âu: 0°c

+ Đồng bằng Đông Âu: -10°c + Vùng ư-ran: – 20°c

Bốn kiểu khí hậu chính ở châu Âu xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo diện tích là:

+ Khí hậu ôn đới lục địa.

+ Khí hậu ôn đới hải dương.

+ Khí hậu địa trung hải.

+ Khí hậu hàn đới.

Giải bài tập 2 trang 159 SGK địa lý 7: Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

PHÂN TÍCH CÁC BIỂU Đồ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA

    Biểu đồ Yếu tố về khí hậu 

Trạm A

Trạm B

Trạm C

Nhiệt độ

 

 

 

– Tháng 1

  -8°c

  5°c

  4°c

– Tháng VII

  15°c

  20°c

  15°c

– Biên độ nhiệt

  23°c

  15°c

  11°c

– Nhận xét chung

  Khá khắc nghiệt

  Tương dối gay gắt

  Khá ôn hòa

Lượng mưa

 

 

 

 – Các tháng mưa nhiều

  V, VI, VII, VIII

  IX, X, XI, XII

  VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III

 – Các tháng mưa ít

   Các tháng còn lại

   Các tháng còn lại

  Các tháng còn lại

 – Nhận xét chung về chế độ mưa

   Mùa hạ mưa, không lớn. Thu dông mưa ít

 Mưa vào thu dông. Mùa khô dài, ít gay gắt

  Mưa tương đối đểu quanh năm. Mùa khô không rõ rệt

 Xác định kiểu khí hậu. Lí do

   – Khí hậu ôn đới lục 

  – Khí hậu địa trung hải

  – Khí hậu ôn dới hải dương

 

   – Do mưa vào mùa hạ; 3 tháng mùa dông nhiệt dộ dưới 0°c. Biên dộ nhiệt cao.

 

  – Do mùa hạ khô, mưa chủ yếu thu -đông. Biên dộ nhiệt tương dối cao

 

 – Do mưa dều gẩn như quanh năm. Không có tháng nào dưới 0°c. Biên dộ nhiệt thấp, khá ôn hòa.

 

Từ khóa: , ,