Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh

THỰC HÀNH : QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.

Câu 2. Trùng đế giàv có hình dạng nhir thế nào ?

Câu 3. Trùng roi có màu xanh lục là nhờ đâu ?

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

Câu 1. Đánh dấu + vào để chỉ câu trả lời đúng nhất về các đặc điểm cấu tạo và hoạt động của trùng roi trong các câu sau :

a) Tự dưỡng, có diệp lục, không có khả năng di chuyển ;

 b) Tự dưỡng, có diệp lục, có lục lạp, có roi ;

 c) Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyên ;

 d) Dị dưỡng, có diệp lục, không có nhân.

Đáp án : C.

Câu 2. Đánh dấu + vào  đc chỉ câu trả lời đúng nhất về hình dạng của trùng đế giày trong các câu sau :

 a) Đối xứng ;

b) Không đối xứng ;

 c) Dẹp như chiếc đế giày ;

d) Có hình khối như chiếc giày.

Đáp án : C. 

Câu 3. Đánh dấu + vào  để chi câu trá lời đúng nhất về yêu tỏ tạo nên màu xanh lục ờ trùng roi trong các câu sau :

 a) Sắc tố ở màng cơ thể

 b) Màu sắc của các hạt diệp lục

c) Màu sắc ở điểm mắt

d) Sự trong suốt của màng tế bào

Đáp án : B.