Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi

ĐỊA LÍ 7 BÀI 34: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH SO SÁNH NỀN KINH TẾ

CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Đọc lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi.

– So sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi.

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Quan sát lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000), cho biết:

– Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD/năm: + Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bia, Bốt-xoa-na, Cộng hòa Nam Phi.

+ Các quôc gia này chủ yếu nằm ở Bắc Phi và Nam Phi.

– Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm:

+ Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Sát, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li.

+ Các quốc gia này chủ yếu nằm ở Bắc Phi.

– Nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi:

+ Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa các khu vực: Nam Phi cao nhất, tiếp đến Bắc Phi, thấp nhất Trung Phi.

+ Trong mỗi khu vực cũng có chênh lệch lớn. Ví dụ ở Bắc Phi có sự chênh lệch giữa Li-bi (>1.000 USD/năm) và Ni-giê, Sát, Xô-ma-li (< 200 USD/năm).

2. Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

 Khu vực     Đặc điểm chính của nền kỉnh tế
 Bắc Phi  – Chủ yếu dựa vào khai thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và phát triển du lịch.

 – Các cây trồng chủ yếu: lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới,… (các nước ven Địa Trung Hải); lạc, bông, ngô,… (các nước phía nam Xa-ha-ra).

 Trung Phi  – Chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

 – Nạn đói diễn ra thường xuyên do thiên tai nặng nề; nền kinh tế nhiều nước thường xuyên rơi vào khủng hoảng do giá cả nông sản và khoáng sản không ổn định,

 Nam Phi  – Trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch nhau giữa các nước, phát triển nhất là Cộng hòa Nam Phi.
Từ khóa: , ,