Thực hành vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch

BÀI 49. GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ LƯỢC ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỀ DU LỊCH

(Ban nâng cao)

a) Sắp xếp các quốc gia trong bảng theo các châu lục

– Châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Anh, Áo, Đức, Hà Lan.

– Châu Á: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Thái Lan.

– Châu Mĩ: Hoa Ki, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.

b) Tính doanh thu bình quân từ một lượt khách

Châu lục

Tên nước

Doanh thu bình quân từ một lưọt khách

USD/người)

Châu Âu

Pháp

544

Tây Ban Nha

844

Italia

962

Anh

985

Áo

796

Đức

l .373

Hà Lan

l .064

Châu Á

Trung Quốc (tính cả Hồng Kông)

547

Thổ Nhĩ Kì

944

Thái Lan

861

Châu Mĩ

Hoa Kì

1.616

Mê-hi-cô

521

Ca-na-đa

671

c) Sắp xếp các nước theo qui mô doanh thu bình quân đầu người

– Những nước có doanh thu bình quân <800 USD/người: Pháp, Áo, Mê-hi-cô, Ca-na-đa, Trung Quốc.

– Những nước có doanh thu bình quân từ 800 – 1000 USD/người: Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Anh, Thổ Nhĩ Kì, Thái Lan.

– Những nước có doanh thu bình quân >1000 USD/người: Hoa Kì, Đức, Hà Lan.

d) Nhận xét

– Các nước có hoạt động du lịch phát triển tập trung chủ yếu ở ba châu: châu Âu, châu Á và châu Mĩ. Trong đó châu Âu có nhiều nước du lịch phát triển mạnh nhất.

– Ba nước có số lượng khách đông nhất: Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha.

– Ba nước có doanh thu từ du lịch cao nhất: Hoa Kì, Tây Ban Nha, Pháp.

– Ba nước có doanh thu bình quân từ một lượt khách cao nhất: Hoa Kì, Đức, Hà Lan. Chứng tỏ hoạt động du lịch cùa ba nước này có hiệu quả cao.

Những nước có hoạt động du lịch phát triển là nhờ có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng và nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch phát triển mạnh.