Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

ĐỊA LÍ 9 BÀI 22: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỂ MỐl QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ,

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI

I. GỢI Ý NỘI DUNG THỰc HÀNH

Giải bài tập 1 trang 80 SGK địa lí 9: Vẽ biểu đồ đường

– Vẽ trục toạ độ, trục tung thể hiện giá trị %, trục hoành thể hiện các năm (1995, 1998, 2000, 2002).

– 3 đường biểu diễn: dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương thực theo đầu người. 3 đường đều xuất phát từ một điểm trên trục tung (điểm có giá trị 100%).

– Biểu đồ có tên và chú giải thích hợp.

Giải bài tập 2 trang 80 SGK địa lí 9: Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20, 21, cho biết:

a) Những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

– Thuận lợi:

+ Đất đai màu mỡ tạo điều kiện cho thâm canh.

+ Nhiệt ẩm dồi dào, mùa khô có mưa phùn.

+ Nguồn nước tưới dồi dào từ sông, hồ.

+ Nhân dân có truyền thông lâu đời và nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Khó khăn:

+ Diện tích đất trồng trọt bình quân trên đầu người nhỏ (chưa bằng 1/2 của cả nước, chỉ bằng 1/3 của Đồng bằng sông Cửu Long).

+ Thiên tai úng, lũ, rét đậm, sâu bệnh…

b) Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng:

– Cung cấp lương thực cho nhân dân.

– Góp phần tăng thêm giá trị sản xuất lương thực của Đồng bằng sông Hồng.

– Cung cấp sản phẩm hàng hoá, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng: làm tăng bình quân lương thực theo đầu người.

Từ khóa: