Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

I. Dụng cụ thí nghiệm

1. Pin điện hóa

2. Biên trở núm xoay R

3. Đồng hồ đo diện da năng hiện số (DT – 830B)

4. Điện trở bảo vệ R0

5. Bộ dây dẫn nối mạch điện

Các dụng cụ được mắc như hình 12.1 (SGK).

II. Mục đích thí nghiệm

1. Áp dụng định luật ôm đối với đoạn mạch chứa nguồn điện

Để xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa.

2 Sử dụng các đông hô đo điện đa năng hiện sô để đo hiệu điện thê và cường độ dòng điện trong các mạch điện.

Từ khóa: ,