Tính chất của Oxi

BÀI 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI

Giải bài tập 1 trang 84 SGK: Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

kim loại, phi kim; rất hoạt động; phi kim rất hoạt động; hợp chất; nhiều chất

Khí oxi là một đơn chất ………. tham gia phản ứng hoá học với ……….  Oxi có thể phản ứng với ………. 

Hướng dẫn giải

Khí oxi là một đơn chất rấthoạt động, tham gia phản ứng hoá học với nhiều chất. Oxi có thể phản ứng với phi kim, kim loại, hợp chất.

Giải bài tập 2 trang 84 SGK: Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao). 

3Fe + 2O Fe304;

S + O2 SO2

4P + 5O2   2P2O5;        

C + O2  CO2.

Giải bài tập 3 trang 84 SGK: Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của butan.

Hướng dẫn giải

Phương trình hoá học: 

C4H10 + 6,502 > 4CO2 + 5H2O.

Giải bài tập 4 trang 84 SGK: Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng).

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu?

b) Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

nP = 12,4 / 31 = 0,4 mol;

nO2 = 17 / 32 = 0,531mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy P:

    4P     +     5O2   ——— > 2P2O5

  4 mol         5 mol

So sánh: (0,4 / 4)  < (0,531 / 5) nên oxi dư, photpho phản ứng hết.

b) Phản ứng: 0,4 mol tác dụng với oxi cho 0,2 mol P2O5

mP2O5 = 0,2 x 142 = 24,8g.

Giải bài tập 5 trang 84 SGK: Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Hướng dẫn giải

Phương trình hoá học:   C   + O2  ——-> CO2

theo phương trình hoá học trên nC = nCO2 = 1960 mol;

VCO= 1960 x 22,4 = 43904 lít CO2

Phương trình phản ứng đốt cháy lưu huỳnh:

S + CO2 ———-> SCO2

VSO2 = 3,75 x 22,4 = 84 lít khí SO2

Giải bài tập 6 trang 84 SGK: Giải thích tại sao:

a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi dậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết.

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.

Hướng dẫn giải

a) Con dế mèn sẽ chết vì hết khí oxi ở trong lọ nếu bị nhốt lâu ở trong lọ nhỏ.

b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp thêm oxi cho cá.

Từ khóa: , ,