Trụ Não, Tiểu Não, Não Trung Gian

BÀI 46: GIẢI BÀI TẬP TRỤ NÃO, TIẾU NÃO, NÃO TRUNG GIAN

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Tìm hiểu hình 46 – 1 để hoàn chỉnh thông tin dưới đây:

Trụ não tiếp liền với tuỷ sống. Nằm giữa trụ não và đại não là ………… Trụ não gồm ……………. và …………….. Não giữa gồm …………….. ở mặt trước và ……………… ở mặt sau.

Phía sau trụ não là ………………

Trả lời:

Trụ não tiếp liền với tuỷ sống. Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian Trụ não gổm hành não, cầu não và não giữa. Não giữa gồm cuống não ở mặt trước và củ não sinh tư ở mặt sau.

Phía sau trụ não là tiểu não

2. Lệnh mục II

So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não với tuỷ sống để hoàn chỉnh bảng 46

Bảng 46. Vị trí, chức năng của tuỷ sống và trụ não.

Trả lời: 

3. Lệnh mục III

Để hiểu rõ chức năng của tiểu não, có thể tiến hành các thí nghiệm sau:

– Phá tiểu não chim bồ câu, con vật đi lảo đảo, mất thăng bằng.

– Phá hủy một bên tiểu não ếch cũng làm ếch nhảy, bơi lệch về phía bị huỷ tiểu não.

Qua các thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về chức năng của tiểu não?

Trả lời:

Chức năng điều hoà và phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 146 SGK sinh học 8: Lập bảng so sánh cáu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Trả lời:  

Các bộ phận

Đặc điểm

Trụ não Não trung gian Tiểu não
Cấu tạo Gồm: Hành não, cầu não và não giữa.

Chất trắng bao ngoài.

Chất xám là các nhân xám.

Gồm: Đồi thị và dưới đồi thị.

Đồi thị và các nhân xám vùng dưới đổi là chất xám.   

Vỏ chất xám nằm ngoài.

Chất trắng là các đường dẫn truyền liên hệ giữa tiểu não với các thành phần khác của hệ thần kinh.

Chức năng Điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng: tuần hoàn, tiêu hoá, hô hấp… Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt. Điều hoà và phối hợp các hoạt động phức tạp

Giải bài tập 2 trang 146 SGK sinh học 8: Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện “chân nam đá chân chiêu” trong lúc đi?

Trả lời:

Người say rượu chân nam đá chân chiêu do rượu đã ngãn cản, ức chế sự dẫn truyển qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng.

Từ khóa: , ,