Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

Đĩa bay là những vật thể bay lạ mà nhiều người thuật lại rằng họ đã nhìn thấy ưên bầu trời và cho rằng đó là tàu vũ trụ từ hành tinh khác đến. Nhiều nhà khoa học lại không tin vào điều đó. Họ nói rằng nếu người nào đã nhìn thấy đĩa bay thì đó có lẽ là máy bay, khinh khí cầu để dự báo thời tiết hay quả sao băng. Tuy nhiên cũng có bằng chứng cho rằng có sự tồn tại của đĩa bay.

– Năm 1947, Kenneth Arnold, một phi công có đầy kinh nghiệm ở Mỹ nói rằng anh đã nhìn thấy chín vật thể to tròn đang bay với vận tốc 2.800 mét một giờ về bên trái và phía Bắc của đỉnh núi Raimer.

– Năm 1952 có hơn 1500 đĩa bay được nhìn thấy khắp thế giới.

– Năm 1954 một phụ nữ và con của bà đã cho biết họ đã nhìn thấy đĩa bay bên trôn ngôi nhà của họ. Bà cũng nói rằng có hai người lạ ở trong đó.

– Năm 1964 một người nông dân cũng cho rằng ông đã nhìn thấy một vật thể lạ hình quả trứng ở trên một trong những cánh đồng của ông và cũng có những người lạ đang thu gom những mẫu đất.

– Năm 1971 hai người đàn ông khẳng định họ đã bị người lạ bắt đưa lên tàu và sau khi bị kiểm tra, họ được trả tự do.

– Năm 1978 một người phi công trẻ và máy bay đã biến mất sau khi nhìn thấy đĩa bay.

– Năm 1981 Renato Nicolai người đang sống ở miền Đông Nam nước Pháp thuật lại cho rằng anh ta cũng nhìn thấy vật thể giông như cái đĩa ở trên đỉnh cây cách khu vướn 30 mét.

a) Find the words in the text having the following meanings

(Tim những từ trong bài có cùng nghĩa vđi những từ sau)

1. proof, support -» evidence

2. falling star, or shooting star -» meteor

3. unknown/strange people or things -» aliens

4. bringing together or gathering -» collecting

5. caught as a prisoner -» captured

6. became impossible to see -> disappeared

b) Complete the notes (Hoàn thành những câu sau)

a. An aircraft, a weather balloon or a meteor can be mistaken for an alien spacecraft.

b. In 1947, a pilot saw nine large round objects travelling at about 2,800 meters an hour.

c. There were over 1,500 UFO sightings worldwide in 1952

d. In 1954, a woman and her children saw a UFO above their house.

e. A farmer saw an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples in 1964.

f. In 1971, two men claimed that they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft.

g. A pilot and his plane disappeared after sighting a UFO in 1978. 

h. In 1981, a Frenchman reported that he saw a plate – like device at a tree- top 30 meters away from his garden.

Xem thêm lời giải bài tập các phần sau:

 Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

 Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

 Unit 10 Life on Other Planets: Listening

 Unit 10 Life on Other Planets: Reading

 Unit 10 Life on Other Planets: Write

 Unit 10 Life on Other Planets: Language Focus 

Từ khóa: ,