Unit 10 Life on Other Planets: Reading

Unit 10 Life on Other Planets: Reading

UNIT 10: LIFE ON THE OTHER PLANETS

READING (ĐỌC)

Chuyến du hành vũ trụ

Bạn có muốn lập kế hoạch cho một kiểu hành trình lý thú nào đó không ? Bạn có một triệu đôla không ? Bạn có khỏe mạnh không ? Bạn có phải là nhà du hành giỏi không ? Bạn có muốn đi du lịch đâu đó không ? Vậy thì bạn có thể có một chuyến du hành vào không gian. 

Nếu bạn quyết định làm một chuyến du hành, bạn sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng một vài tháng trước khi bay. Bạn phải có thể chất tốt. Bạn nên chạy bộ nhiều, bời lội mỗi ngày, tập thể dục nhịp điệu và hít đất. Bạn phải có một lá thư của bác sĩ chứng minh bạn hoàn toàn khoẻ mạnh.

Một khi tham gia vào chuyến du hành, bạn sẽ ở trong một thế giới khác. Bạn sẽ thây hình ảnh của trái đất. Bạn có thể sẽ tìm thấy đất nước của mình và những nơi thú vị khác. Bạn sẽ có thể nhìn thây đại dương, những con sông lớn, những dãy núi cao. Bạn sẽ nhìn thấy chúng nhiều lần vì bạn sẽ di chuyển theo quỹ đạo trái đất 16 lần một ngày. Bạn cũng sẽ thấy những vì sao mà bạn không thể nhìn thấy từ trái đất

Khi bạn ở trong quỹ đạo, bạn sẽ có thể ra khỏi chỗ ngồi và đi bộ trong khoang tàu. Bạn sẽ có thể đi trên tường hay trên trần giống như trong rạp xiếc. Bạn sẽ không có trọng lượng. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn tự do và tận hưởng một cảm giác tuyệt vời mà bạn chưa hề có trước đây. Nếu bây giờ bạn đang trên tàu, bạn sẽ trải qua những điều tuyệt vời đó.

Vậy bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể đi 1 chuyến du hành vào không gian? Hãy mơ mộng về điều đó lừ bây giờ và 1 ngày nào đó giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thật

a. Put the phrases in order to show what you need and get in joining a trip into the space.

(Hãy sắp xếp lại những cụm từ theo trật tự đúng để chỉ ra những gì em cần để tham dự 1 chuyến du hành vào không gian)

1) get a letter from doctor to show you are in perfect heath.

2) See pictures of earth, its interesting places, and the stars from very far.

3) Feel free and enjoy wonderful feeling.

4) Get ready and be in an excellent physical condition.

5) Get on the trip.

4) – 1) – 5) – 2) – 3)

b. Answer. Then write the answers in full sentences

(Hãy trả lời. Sau đó viết thành câu trả lời hoàn chỉnh)

1) What will you have to do if you decide to take a space trip ?

-> If you decide to take a space trip, you will have to run a lot, swim every day, and do aerobics and push – ups to have an excellent physical condition.

2) What must you do if you want to show you are in perfect health ?

-> If you want to show you are in perfect health, you must get a letter from the doctor.

3) What scenes on the earth can you see from the outer space?

-» You can see pictures of the earth: your country, interesting places, the oceans, the big rivers, the tall mountains and the whole Great Wall of China from the outer space.

4) How many times a day can you see those scenes?

-> We can see those scenes 16 times a day.

5. What things can you do while you are in orbit that you cannot do when you are on the earth?

-> We can walk on the walls or on the ceiling.

6. If you were able to take a space trip, what would you do to prepare for the trip? What would you like to bring along?

– If were able to take a space trip, I would do exercises to prepare for the trip. I would like to bring along a camera.

Xem lời giải bài tập các phần sau:

 Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

 Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

 Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

 Unit 10 Life on Other Planets: Listening

 Unit 10 Life on Other Planets: Write

 Unit 10 Life on Other Planets: Language Focus

 

Từ khóa: ,