Unit 3: At Home (Ở Nhà) Lớp 7

UNIT 3: AT HOME

Ở NHÀ

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

  What A Lovely Home Unit 2 Lớp 7 Trang 29 SGK

  Hoa’s Family Unit 3 Lớp 7 Trang 33 SGK

CÂU CẢM THÁN (Exclamatory sentences)

Câu cảm thán thường bắt đầu với HOW hoặc WHAT, và tận cùng bằng dấu cảm (Exclamation mark: !).

e.g.:  How nice his room is!

         (Phòng của anh ấy xinh quá!)

         What a beautiful day!

         (Ngày đẹp quá!)

1. With HOW (Với HOW).

a. How + adjective…! (How + tính từ…!)

How + adjective + S + LV!

LV : linking verb: động từ liên kết

e.g.:  How hot it is!                        (Trời nóng làm sao!)

         How easy the exercise is!     (Bài tập dễ quá!)

b. How + adverb…! (How + trạng từ !)

How + adverb + s + V!

e.g.:  How fast he runs!                 (Anh ấy chạy nhanh quá!)

         How beautifully she sings!    (Cô ấy hát hay làm sao!)

2. WHAT.

a. With singular count nouns (Với danh từ đếm được số ít).

What + a ( n) + adjective + Ns !

e.g.:  What a Christmas tree!         (Cây Giáng sinh đẹp quá!)

         What an interesting film!      (Phim hay làm sao!)

b. With plural count nouns (Với danh từ đếm được số nhiều.)

What + adjective + Ns!

e.g.:  What beautiful flowers!   (Hoa đẹp quá!)

         What lovely puppies!      (Những con chó con dễ thương làm sao!)

c. With noncount nouns (Với danh từ không đếm được.)

What + adjective + N!

e.g.:  What hot water!             (Nước nóng quá!)

         What delicious coffee!    (Cà phê ngon làm sao!)

Ghi chú: Cấu trúc với “WHAT…!” có thể có S + V (Chủ từ + động từ).

e.g.:  What a nice house she has!           (Cô ấy có ngôi nhà xinh quá!)

         What beautiful flowers she buys!   (Chị ấy mua hoa đẹp quá!)

Từ khóa: , ,