Unit 4 Learning a foreign Language: Listen and Read

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

a) Practice the dialogue with a partner.

(Thực tập bài đối thoại sau vđi các bạn cùng lớp)

Paola : Này, Lan ! Bạn thi xong chưa ?

Lan : Vâng …, mình thi xong rồi.

Paola : Mấy câu hỏi đó khó không ?

Lan : À, nó cũng hơi khó.

Paola : Bạn đậu không ?

Lan : Mình không chắc lắm. Người khảo thì không nói cho mình biết.

Paola : Cô ấy hỏi bạn những câu gì ?

Lan : Lúc đầu cô ấy hỏi tên mình là gì, và mình từ đâu tới.

Paola : Cũng dỗ cho bạn mà, phải không ?

Lan : … Rồi cô ấy hỏi tại sao mình học tiếng Anh, … và hỏi mình có nói được thứ tiếng nào khác không.

Paola : Bạn nói tiếp đi.

Lan :… Rồi cô ấy hỏi ở quê nhà minh đã học tiếng Anh như thế nào …

            Và cô hỏi mình sẽ dùng tiếng Anh ra sao trong tương lai.

Paola : Cô còn hỏi gì nữa ?

Lan : Ô, Paola ! Để mình nhớ xem !… À, cô hỏi học tiếng Anh khó nhất là gì. Paola : Như thế thôi hả Lan ?

Lan : Ô, có nhiều câu hỏi khác nữa. Cô cũng bảo mình đọc một đoạn văn. Paola : Cuối cùng cô nói gì ?

Lan : Minh đang cố nhớ … À, đúng rồi ! Cô nói chính xác như vầy nè “Nếu em muốn tham dự khoá học, em phải đậu kì thi viết sắp tới. Chúc em may mắn !”

Paola : Thật là kinh khủng, Lan. Mình không nghĩ là mình sẽ có thể đậu kì thi. Lan : Đừng lo, Paola. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

b) Answer: What exactly did the examiner ask Lan? Look at the list of questions and check (0) the boxes. (Hãy trả lời : Chính xác thì người khảo thi đã hỏi Lan những gì? Hãy nhìn vào bảng câu hỏi và đánh dấu (0))

ROYAL ENGLISH COLLEGE

Examination in English as a foreign language

Stage One : Oral Examination

(This list must not be shown to the candidates)

 1. What is your name ?                                                         0

 2. Where do you come from ?                                               0

 3. Where do you live ?                                                          

 4. Do you live with your parents ?                                        

 5. When did you begin studying English ?                             

 6. Why are you learning English ?                                          

 7. Do you speak any other languages ?                                  0

 8. How did you learn English in your country?                        0

 9. How will you use English in the future?                               0

 10. What aspect of learning English do you find most difficult ?       0

 11. What are you going to learn ?                                                    

  12. What are your hobbies ?                                                           

 13. Look at this picture. Describe it.                                                  □

 14. Read this passage.                                                                     0 

Từ khóa: , ,