Unit 8 Celebrations: Getting Started

UNIT 8: CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Work with a partner. Match the icons the names of celebrations they represent. (Thực tập với bạn cùng học. xếp những hình tượng phía dưới theo tên những ngày lễ tương ứng)

1. Easter (Lễ Phục Sinh)

2. Wedding (đám cưới)

3. Birthday (Sinh nhật)

4. Christmas Day (Giáng Sinh)

5. Mid-Fall Festival (Tết Trung Thu)

6. Lunar New Year (Tết âm lịch)

Tham khảo bài giải các phần sau tại đây:

 Unit 8 Celebrations: Speaking

 Unit 8 Celebrations: Listening

 Unit 8 Celebrations: Write

 Unit 8 Celebrations: Reading

 Unit 8 Celebrations: Language Focus

 

Từ khóa: ,