Vì sao Trái Đất lơ lửng trong không trung mà không bị rơi xuống?

Vì sao Trái Đất lơ lửng trong không trung mà không bị rơi xuống?

Bất kì vật gì tồn tại xung quanh chúng ta cũng đều được vật khác đỡ, ngay cả con chim, máy bay trên trời cũng được không khí đỡ. Nhưng Trái Đất lơ lửng trong không trung thi được vật nào đỡ.

Mấy nghìn năm trước đây con người đã đưa ra nhiều già thuyết khác nhau: người Trung Hoa cổ cho rằng con rùa đội mặt đất; người Nhật cổ cho rằng mặt dất được đặt trên lưng ba con cá voi lớn nổi giữa biển; người Án Độ cổ cho rằng loài voi là “đại lực sĩ’ trong thế giới động vật và mặt đất được đặt trên lưng bốn con voi lớn; còn người Babilon cổ cho rằng mặt đất giống như một miếng gỗ nổi trên mặt biển.

Tất cả nhừng giả thiết trên đều không đúng. Đáp án chính xác phải đợi đến khi nhà vật lí người Anh là Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Newton đã phát hiện ra mọi vật đều hút lẫn nhau. Vật nào có khối lượng càng lớn thì sức hút cùa nó với vật khác càng mạnh. Theo tính toán, Mcặt Trời và Trái Đất có sức hút lẫn nhau là 35 x 1017 tấn.

Nhưng tại sao Trái Đất không bị hút về phía Mặt Trời. Nguyên nhân là do Trái Đất quay quanh Mặt Trời với tốc dộ rất nhanh (khoảng 30km/s), nhờ vậy sinh ra lực li tâm rất lớn cân bằng với lực hút cùa Mặt Trời. Bời vậy, Trái Đất cứ “lơ lững” trong không gian mà không bao giờ bị “rơi”.