What Was Wrong With You Unit 10 Lớp 7 Trang 110 SGK

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH

B. WHAT WAS WRONG WITH YOU? (BẠN LÀM SAO VẬY)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Thầy Tân : Lan, hôm qua em ở đáu? Em không đến trường.

Lan :          Em bị cảm nặng. Em cũng bị nhức đầu.

Thầy Tân : Ôi trời. Em bị bệnh. Bây giờ em cảm thấy thế nào?

Lan :          Em cảm thấy ổn, nhưng em hơi mệt.

Thầy Tân : Ồ, giờ ra chơi em nên ở lại trong lớp. Hôm nay thời tiết xấu. Mẹ em có viết giấy xin phép nghỉ bệnh cho em không?

Lan :          Không. Nhưng em có mẩu giấy này của bác sĩ.

Thầy Tân : Tốt. Ô, tôi hiểu rồi. Em bị nhiểm vi-rút. Tôi hi vọng bây giờ em sẽ khoẻ.

Lan :          Cám ơn Thầy.

Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a. Because she was ill.

b. She had a bad cold and a headache, too.

c. He suggested that Lan should stay in class at recess.

d. He said Lan had a virus.

e. The doctor wrote her a note.

*2. Take a survey. Draiv this table in your exercise book. (Thực hiện cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào tập bài tập của em.)

            cold         flu          headache        stomachache       toothache

Name                                             x 

Nam                             x

Hoa                                                x

Lan               x 

Then ask three friends these questions and check the table. (Kế hỏi ba bạn những câu hỏi này và kiểm tra lại bảng.)

a. A : Were you absent from school last semester, Nam?

Nam : Yes, I was.

A : Were you ill?

Nam : Yes, I was.

A : What was the matter with you?

Nam : I had a bad headache.

b. A. : Were you absent from class last semester, Hoa?

Hoa : Yes, I was.

A : Really? Were you ill?

Hoa : Yes, I was.

A : Did you have flu?

Hoa : Yes, I did.

A : How long did you have it?

Hoa : I had it for three days.

c. A. : Were you absent from school last semester, Lan?

Lan : Yes, I was.

A : What was the matter with you?

Lan : I had a bad cold. I also had a terrible headache.

A : Oh, dear!

Now combine the results for the whole class. (Bây giờ kết hợp các kết quả của cả lớp.)

Answer this question “What was the most common illness?” (Trả lời câu hỏi này, “Bệnh thông thường nhất là bệnh gì?”)

– It was the headache.

3. Listen. Then complete the table. (Nghe. Sau đó hoàn chỉnh bản kê.)

Days lost through sickness in class 7A last semester. (Số ngày không học vì bệnh ở Lớp 7A học kì vừa qua.)

Cold

Flu

Stomachache

Headache

Toothache

10

43

37

5

17

Total days lost : 112

4. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

The common cold. (Bệnh cảm thường.)

Có một bệnh duy nhất được gọi là thông thường: bệnh cảm thường.Tại sao? Nó được gọi là cảm thường vì hàng năm hàng triệu người mắc phải.

Mọi người đều biết các triệu chứng: sổ mũi nước, sốt nhẹ, ho và nhảy mũi. Nó rất khó chịu, nhưng không ai biết cách chừa trị.

Ở tiệm thuốc, thường thường có nhiều kệ với thuốc “trị cảm lạnh” Những thuốc này không trị bệnh cảm, nhưng chúng làm giảm những triệu chứng. Dù bạn làm bất kì điều gì, bệnh cảm của bạn cũng sẽ kéo dài vài ngày và sau đó biến mất.

Bạn có thế giúp cách nào để ngăn cản bệnh cảm lạnh không?

Hãy ăn uống kĩ lưỡng, tập thể dục và bạn nên giữ sức khoẻ tốt và luôn giữ khoẻ mạnh.

Questions. (Câu hỏi.)

a. Because every year millions of people catch it.

b. They’re a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.

c. No, there isn’t.

d. No, they don’t. They only do relieve the symptoms.

e. You should eat well, do exercise and keep fit and stay healthy.

Từ khóa: