Write Unit 6 Lớp 8 Trang 58

UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

WRITING (VIẾT)

1. Read the passage and complete the letter. (Đọc đoạn văn và điền lá thư.)

Ngày 21 tháng 11 năm 2003. 

THÔNG BÁO

Gởi : Tất cả hội viên Hội Y&Y của trường.

Hội Y&Y sẽ có một kế hoạch giúp cộng dồng bàng cách khuyến khích tất cả hội viên tham gia vào chương trình tái chế. Tất cả những gì các bạn phải làm là thu gom thủy tinh, giấy và lon hộp và gởi chúng di để tái chế. Bằng cách làm việc này, chúng ta có thể giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và kiểm tiền cho tổ chức.

Nếu có thể, các bạn có thể tham gia các chương trình khác như gây quỹ vì người nghèo, giúp trẻ em dường phố và trồng cây, hoa dọc lề dường hoặc trong công viên.

Hãy tham gia với chúng tôi và đăng kí từ hôm nay.

Thư kí.

Dear Linh,

I’m glad to tell you that I’m going to have interesting activities.

The Y&Y (0) is planning a plan to help the (1) community. I will participate in its (2) recycling program. In joining this program, I will (3) collect glass, used paper and cans. Then I will (4) send them for (5) recycling.

I hope I can (6) save natural resources and (7) earn some money for my school Y&Y in these activities. I also think about (8) participating in either (9) planting trees and flowers or (10) helping street children. It is really interesting, isn’t it?

Write to me soon and tell me all your news.

Love,

Nga.

2. Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa’s letter to her parents telling about what she is going to do. (Đọc bài đối thoại giữa Hoa và cô của chị ấy. Sau đó viết lá thư của Hoa gửi cho cha mẹ của chị ấy nói về những gì chị ấy định làm.)

Cô : Hoa. Hôm nay cháu trông có vẻ rất vui. Chắc có chuyện gì thích thú ở trường chứ?

Hoa : Vâng, thưa Cô. Cháu được tham gia vào nhóm Xanh của Y&Y.

Cô : Thế à? Cháu sẽ làm gì vậy?

Hoa : Chúng cháu sẽ có một tháng về môi trường. Và chúng cháu sẽ làm sạch các bờ hồ vào những ngày cuối tuần.

Cô : Các cháu sẽ làm gì khác nữa không?

Hoa : Ô có. Chúng cháu sẽ trồng cây và hoa ở các công viên và tưới chúng mỗi chiều sau buỗi học.

Cô : Nghe có vẻ tuyệt lắm.

Hoa : Vâng, đúng vậy. Và chúng cháu sẽ trồng cây con và hoa con để bán cho một sô’ trường. Chúng cháu hi vọng cho thành phố màu xanh tươi hơn và kiếm một số tiền cho Đội Y&Y cua trường chúng cháu.

Cô : Hoa, cháu thật sự giỏi đấy!

Dear Mum and Dad,

I’m glad to tell you that I’m going to have an interesting plan.

I’m able to join the Y&Y Green group in my school.

The Y&Y is planning a plan to help the community. Our group is holding an environment month. We’re going to clean the banks of the lakes on weekends. Besides, we’re going to plant trees and flowers in the parks and water them every afternoon after class. And we also have a plan to plant young trees and flowers to sell to other school.

We hope we can give more green color to the city and earn some money for our school Y&Y.

I stop for now. Write to me and let me know about the family.

Love,        

Your daughter.

Hoa         

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 6 Lớp 8 Trang 54

 Listen and Read Unit 6 Lớp 8 Trang 54

 Speak Unit 6 Lớp 8 Trang 55

 Listen Unit 6 Lớp 8 Trang 56

 Read Unit 6 Lớp 8 Trang 57

 Language Focus Unit 6 Lớp 8 Trang 60

Từ khóa: , ,