Writing Unit 3 Lớp 11 Trang 26

3 lượt xem

UNIT 3: A PARTY

WRITING (Viết)

Task 1. Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.

GỢI Ý

1. Người ta tổ chức tiệc nhân dịp nào?

2. Người ta thường mặc y phục nào khi dự tiệc?

3. Người ta thường đem theo quà gì đến dự tiệc?

Task 2. Dùng từ trong khung để điền vào bức thư.

ĐÁP ÁN

1. at my house

2. to come

3. refreshments

4. to cook

5. winners

6. by Monday

Task 3. Viết một bức thư mời các bạn cùng lớp đến dự tiệc, dựa vào việc trả lời các câu hỏi gợi ý.

1. Em định mở tiệc gì?

2. Em định tổ chức tiệc ở đâu và khi nào?

3. Em định mời bao nhiêu khách? Là những ai?

4. Sẽ có các hoạt động nào trong bữa tiệc?

5. Thức ăn và uống sẽ được phục vụ trong bữa tiệc.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 3 Lớp 11 Trang 32

 Speaking Unit 3 Lớp 11 Trang 35

 Listening Unit 3 Lớp 11 Trang 36

 Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39 

 

Từ khóa: , ,