• Chương I: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử

    CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Chất – Chất có ở khắp nơi, đâu có vật thể nơi ...
  • Giải bài tập chất

    CHẤT [toc] Bài tập 1 trang 11. a) Nêu thí dụ hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo. b) Vì sao nói được: ở đâu có vật thể ...