Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

ĐỊA LÝ 7 BÀI 2: GIẢI BÀI TẬP SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 2.1, cho biết:

– Những khu vực tập trung đông dân.

– Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất.

Trả lời:

– Những khu vực đông dân:

+ Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn (Hoàng Hà, sông An, sông Hằng, sông Nin,…).

+ Những khu vực có kinh tế phát triển của các châu lục (Tây Au, Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi).

– Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất: Hai đồng bằng của hai con sông lớn: Hoàng Hà, sông Hằng.

– Những khu vực thưa dân: các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng nằm sâu trong lục địa,…

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 9 SGK địa lý 7: Dân cư thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? Tại sao?

Trả lời:

– Dân cư thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực:

+ Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn (Hoàng Hà, sông Ân, sông Hằng, sông Nin,…).

+ Những khu vực có kinh tế phát triển của các châu lục (Tây Âu, Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi).

– Nguyên nhân: Những khu vực đó có điều kiện sinh sống và đi lại thuận lợi.

Giải bài tập 2 trang 9 SGK địa lý 7: Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng (trang 9 SGK) và nhận xét.

Trả lời:

– Mật độ dân số là số cư dân trung bình sinh sông trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị: người/km2). Cách tính: Lấy dân số (người) chia cho diện tích (km2).

– Tính mật độ dân số các nước:

+ Việt Nam: 239 người/km2.

+ Trung Quốc: 13 người/km2.

+ In-đô-nê-xi-a: 107 người/km2.

– Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân, do đất hẹp, người đông.

Giải bài tập 3 trang 9 SGK địa lý 7: Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu?

Trả lời:

– Để chia thành các chủng tộc, người ta căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể: màu da, tóc, mắt, mũi,…

– Người Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở châu Á, người Nê-grô-it ở châu Phi và người ơ-rô-pê-ô-it ở châu Âu.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Dân cư trên thể giới thường sinh sống chủ yếu ở:

A. Vùng núi.                B. Hải đảo.                   C. Đồng bằng.                D. Vùng gò đồi.

Trả lời: Chọn C

2. Mật độ dân số là:

A. Số người trên một diện tích.

B. Tổng diện tích trên số người.

C. Số người bình quân trên một kilômet vuông.

D. Số kilômet vuông trên bình quân số người.

Trả lời: Chọn C

3. Việc chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc không phải dựa vào

A. Màu da.                  B. Tóc.                       C. Mắt, mũi.                       D. Tiếng nói.

Trả lời: Chọn D

4. Chủng tộc Môn-gô-lô-it sinh sống chủ yếu ở châu:

A. Âu.                          B. Á.                         C. Phi.                                D. Mĩ

Trả lời: Chọn B

5. Mật độ dân số trung bình thế giới là:

A. 46 người/km2.                             B. 47 người/km2.

C. 48 người/km2.                             D. 49 người/km2.

Trả lời: Chọn A
Từ khóa: , ,