Bài 30: Kinh tế châu phi

ĐỊA LÝ 7 BÀI 30: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ CHÂU PHI

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 30.1, nêu sự phân bố các cây công nghiệp chính ở châu Phi.

Trả lời:

– Ca cao: phân bố ở vùng duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê.

– Cà phê: phân bố ở vùng duyên hải vịnh Ghi-nê và cao nguyên Đông Phi.

– Cọ dầu: phân bò” ở vùng duyồn hải vịnh Ghi-nê, Trung Phi và duyên hải Đông Phi.

– Lạc: phân bố ở Ni-giê, Ca-mơ-run, Xu-đăng, CHDC Công-gô, Dim-ba-bu-ê,…

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 99 SGK địa lý 7: Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Trả lời:

Sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

– Cây công nghiệp:

+ Được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu.

+ Các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

– Cây lương thực:

+ Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu dựa vào sức người.

+ Sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu.

Giải bài tập 2 trang 99 SGK địa lý 7: Tại sao công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi.

Trả lời:

– Công nghiệp châu Phi chậm phát triển vì 4 nguyên nhân:

+ Trình độ dân trí thấp.

+ Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật.

+ Cơ sở vật chất lạc hậu.

+ Thiếu vốn nghiêm trọng.

– Các nước có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi là: Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri, Ai Cập,… nhờ thu hút được vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài, khắc phục được phần nào bốn nguyên nhân nói trên.

Giải bài tập 3 trang 99 SGK địa lý 7: Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây:

– Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới.

– Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

Trả lời:

– Vẽ biểu đồ: vẽ hai biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ ô vuông, một biểu đồ thể hiện dân số châu Phi so với thế giới, một biểu đồ thể hiện giá trị sản lượng công nghiệp châu Phi so với thế giới.

+ Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới.

+ Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

– Nhận xét: Biểu đồ cho thấy công nghiệp châu Phi kém phát triển, chiếm vị trí rất nhỏ bé trong nền kinh tế thế giới.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Ven vịnh Ghi-nê là nơi nổi tiếng về các cây công nghiệp:

A. Nho, cam.                                B. Ca cao, cọ dầu.

C. Cao su, chè.                             D. Cà phê, thuốc lá.

Trả lời: Chọn B

2. Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là:

A. Chế biến lương thực, thực phẩm.

B. Khai thác khoáng sản.

C. Dệt may.

D. Khai thác rừng và chế biến lâm sản.

Trả lời: Chọn B
Từ khóa: ,