Bài 41: Thiên nhiên trung và nam mĩ

ĐỊA LÍ LỚP 7 BÀI 41: GIẢI BÀI TẬP THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?

Trả lời:

Trung và Nam Mĩ giáp biển Ca-ri-bê và hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Câu 2. Quan sát hình 41.1 và các kiến thức đã học, cho biết:

– Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ảng-ti nằm trong môi trường nào?

– Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió gì? Thổi theo hướng nào?

Trả lời:

– Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ang-ti chủ yếu nằm trong môi trường nhiệt đới.

– Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió Tín phong trên biển, thổi theo hướng đông nam.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 127 SGK địa lý 7: Quan sát hình 41.1, nêu đặc điểm địa hình của lục địa Nam Mĩ.

Trả lời:

Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ có 3 phần:

– Hệ thông núi An-đét ở phía tây: đồ sộ, giữa các dãy núi có nhiều thung lũng và cao nguyên mở rộng.

– Đồng bằng ở trung tâm: các đồng bằng Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa, La-pla-ta; trong đó, lớn nhất là đồng bằng A-ma-dôn.

– Các sơn nguyên ở phía đông: Guy-a-na, Bra-xin.

Giải bài tập 2 trang 127 SGK địa lý 7: So sánh địa hình Nam Mĩ với địa hình Bắc Mĩ.

Trả lời:

– Điểm tương tự: cấu trúc của địa hình (phía tây là hệ thống núi An-đét, đồng bằng ở trung tâm, phía đông là cao nguyên).

– Điểm khác nhau:

+ Bắc Mĩ có núi già A-pa-lat ở phía đông, trong khi ở Nam Mĩ là các cao nguyên.

+ Hệ thống Coóc-đi-e của Bắc Mĩ là hệ thống núi và sơn nguyên chiếm gần một nửa lục địa Bắc Mĩ. Trong khi đó, ở Nam Mĩ, hệ thống An-đét cao đồ sộ hơn, nhưng chiếm một tỉ lệ diện tích không đáng kể so với hệ thống Coóc-đi-e ở Bắc Mĩ.

+ Đồng bằng trung tâm Bắc Mĩ là đồng bằng cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.

+ Đồng bằng trung tâm Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau, từ đồng bằng Ồ-ri-nô-cô đến đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng Pam-pa. Tất cả đều là đồng bằng thấp, chỉ trừ phía nam đồng bằng Pam-pa cao lên thành một cao nguyên.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Điểm khác biệt về địa hình giữa hai hệ thống Coóc-đi-e và An-đét là:

A. Tính chất trẻ của núi.                                 B. Thứ tự sắp xếp địa hình.

C. Chiều rộng và độ cao của núi.                    D. Hướng phân bố núi.

2. Nơi có nhiều núi lửa và động đất thường xuất hiện ở Trung và Nam Mĩ là khu vực:

A. Quần đảo Ảng-ti.                                     B. Vùng núi An-đét.

C. Eo đất Trung Mĩ.                                      D. Sơn nguyên Bra-xin.

3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bàng A-ma-dôn?

A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.

B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.

C. Đất đai rộng và bằng phẳng.

D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.

4. Rìa phía đông của sơn nguyên Bra-xin được xem là “thiền đường” của cà phê, nhờ nơi đây có:

A. Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào.

B. Nhiều đất đỏ và khí hậu nóng ẩm quanh năm.

C. Có nhiều cảng tốt, thuận lợi cho xuất khẩu.

D. Có lực lượng lao động da đen đông, tiền công rẻ.

5. Xếp theo thứ tự từ Nam lên Bắc ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là ba đồng bàng lớn:

A. Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa.                                B. Pam-pa, A-ma-dôn, La-pla-ta

C. La-pla-ta, Pam-pa, A-ma-dôn                                   D. Pam-pa, La-pla-ta, A-ma-dôn.

Từ khóa: , ,