Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

ĐỊA LÍ 7 BÀI 51: GIẢI BÀI TẬP THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Xác định trên hình 51.1:

– Các biển: Địa Trung Hải, Măng-sơ, Biển Bắc, Ban-tích, Biển Đen (Hắc Hải), Biển Trắng (Bạch Hải). 

– Các bán đảo: Xcan-đi-na-vi, I-bê-rích, I-ta-li-a, Ban-căng.

Trả lời:

Học sinh dựa vào chữ ở trên hình 51.1 tự xác định các biển và các bán đảo.

Câu 2. Quan sát lược đồ 51.1, cho biết tên các đồng bằng lớn và các dãy núi chính ở châu Âu.

Trả lời:

– Các đồng bằng lớn: đồng bằng Pháp, đồng bằng Đông Âu, đồng bằng trung lưu Đa-nuyp, đồng bằng hạ lưu Đa-nuyp.

– Các dãy núi chính: dãy Xcan-đi-na-vi, dãy An-pơ, dãy Ư-ran, dãy Ban-căng, dãy Cac-pat, dãy An-pơ Đi-ma-rich, dãy A-pen-nin, dãy Py-rê-nê.

Câu 3. Quan sát hình 51.2, cho biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào?

Trả lời:

– Vùng ven biển Tây Âu và phía tây của Bắc Âu: khí hậu ôn đới hải dương.

– Vùng ven biển Địa Trung Hải từ Bồ Đào Nha sang tận Hi Lạp: khí hậu địa trung hải.

– Toàn bộ vùng Trung và Đông Âu, phía đông dãy Xcan-đi-na-vi: khí hậu ôn đới lục địa.

– Vùng phía bắc của châu Âu: có một bộ phận nhỏ nằm trong vòng cực có khí hậu hàn đới.

Câu 4. Quan sát hình 51.1, nhận xét về mật độ sông ngòi ở châu Âu. Kể tên những con sông lớn ở châu Âu. Các sông này đổ vào biển nào?

Trả lời:

– Nhận xét: mật độ sông ngòi ở châu Âu dày đặc.

– Tên những con sông lớn ở châu Ầu và biển đổ vào:

+ Sông Ê-brơ trên bán đảo I-bê-rich đổ vào Địa Trung Hải.

+ Sông Pô trên bán đảo A-pen-nin (bán đảo I-ta-li-a) đổ vào Địa Trung Hải.

+ Sông Đa-nuyp trên bán đảo Ban-căng đổ vào Biển Đen.

+ Sông Ồ-đơ, sông Vi-xla đổ vào biển Ban-tích.

+ Sông En-bơ, sông Rai-nơ đổ vào biển Bắc.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 155 SGK địa lý 7: Dựa vào hình 51.1, trình bày sự phân bố các loại địa hình chính của châu Âu.

Trả lời:

Châu Âu có ba dang địa hình chính: đồng bằng, núi già, núi trẻ.

– Đồng bằng: bao gồm miền đồng bằng của khu vực Tây và Trung Âu, đồng bằng Đông Âu.

– Núi già: bao gồm miền núi già của khu vực của khu vực Tây và Trung Âu, Bắc Âu.

– Núi trẻ: bao gồm miền núi trẻ của khu vực Tây và Trung Âu, Nam Âu.

Giải bài tập 2 trang 155 SGK địa lý 7: Dựa vào các hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông?

Trả lời:

Phía tây chịu ảnh hưởng của biển lớn.

– Dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương làm cho biển và khí hậu châu Âu thêm ấm về mùa đông. Hơi ấm và ẩm của biển được gió Tây ôn đới thổi quanh năm đưa sâu vào trong đất liền, làm giảm bớt tính chất lục địa của khí hậu ở khu vực Đông và Đông Nam châu Âu.

Vùng ven biển phía tây chịu ảnh hưởng của biển mạnh hơn, không khí ẩm của biển khi đi sâu vào đất liền bị biến tính dần, ảnh hưởng của biển càng đi sâu về phía đông và đông nam càng yếu đi. Vì thế, càng đi về phía tây, khí hậu châu Âu càng ấm áp, mưa nhiều và ôn hòa hơn.

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Âu là:

A. Py-rê-nê.                  B. Xcan-đi-na-vi.            C. Cát-pát.                   D. An-pơ.

2. Địa hình chủ yếu của châu Âu là:

A. Núi già.                                      B. Núi trẻ.

C. Đồng bằng                                D. Cao nguyên cổ.

3. Khí hậu châu Âu mang tính hải dương sâu sắc, do châu Ầu có:

A. Ba mặt có biển và đại dương bao bọc.

B. Nhiều bán đảo và biển ăn sâu vào nội địa.

C. Vị trí nằm trong đới ôn hoà.

D. Câu A + C đúng. 

5. Có mưa về thu đông là kiểu khí hậu:

A. Ồn đới hải dương,                                 B. Ôn đới lục địa

C. Địa trung hải.                                        D. Hàn đới

Từ khóa: , ,