Không khí – Sự cháy

BÀI 28: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY

Giải bài tập 1 trang 99 SGK hóa học 8: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí:

A. 21% khí nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm…);

B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi;

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, COo, khí hiếm…);

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Hướng dẫn giải 

Câu trả lời đúng: C

Giải bài tập 2 trang 99 SGK hóa học 8: Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành?

Hướng dẫn giải 

– Không khí bị ô nhiễm, không những gây tác hại đến sức khỏe con người và đời sống động vật, thực vật, mà còn phá hoại dần những công trình xây dựng như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử…

– Bảo vệ không khí trong lành ta phải làm:

+ Phải xử lí khí thải các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông… để hạn chế mức thấp nhất việc thải khí vào khí quyển các khí có hại như co, CO2 và bụi, khói…

+ Bảo vệ rừng, trồng rừng, trong cây xanh là những biện pháp , tích cực bảo vệ không khí trong lành.

Giải bài tập 3 trang 99 SGK hóa học 8: Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi?

Hướng dẫn giải 

Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi. Đó là vì trong không khí, thể tích khí nitơ gấp 4 lần thể tích khí oxi, diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử oxi ít hơn nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt tiêu hao để đốt nóng khí N2 nên nhiệt độ đạt được thấp hơn.

Giải bài tập 4 trang 99 SGK hóa học 8: Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm là gì?

Hướng dẫn giải 

Điểm giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm: đều là sự oxi hoá có tỏa nhiệt.

Điểm khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá chậm: sự oxi hoá chậm không phát sáng còn sự cháy có phát sáng.

Giải bài tập 5 trang 99 SGK hóa học 8: Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì?

Hướng dẫn giải 

Điều kiện cần thiết cho một vật có thể cháy được và tiếp tục cháy được: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy; phải đủ khí oxi cho sự cháy.

Giải bài tập 6 trang 99 SGK hóa học 8: Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?

Hướng dẫn giải 

Không dùng nước là vì xăng dầu không tan trong nước, có thể làm cho đám cháy lan rộng. Thường trùm vải dày hoặc phủ lớp cát lên ngọn lửa để cách li ngọn lửa với không khí – đó là một trong hai điều kiện để dập tắt đám cháy.

Giải bài tập 7 trang 99 SGK hóa học 8: Mỗi giờ 1 người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí dó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình:

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu?

b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu?

(Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc).

Hướng dẫn giải 

a) Lượng không khí cần dùng trong 1 ngày (24 giờ) cho mỗi người là:

0, 5m3 x 24 = 12m3

b) Thể tích khí oxi cần dùng trong 1 ngày cho một người trung bình là:

Từ khóa: , ,