Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 14. THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU

KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ 

KIỂU KHÍ HẬU

(Bài 18 – Ban nâng cao)

I. Đọc bản đồ “Các đới khí hậu trên Trái Đất”

Sự phân hóa khí hậu ở các đới:

– Các kiểu khí hậu ở các đới:

+ Ôn đới: ôn đới lục địa và ôn đới hải dương.

+ Cận nhiệt đới: cận nhiệt lục địa, cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt Địa Trung Hải.

+ Nhiệt đới: nhiệt đới lục địa, nhiệt đới gió mùa.

– Nhận xét sự phân hóa:

+ Đới khí hậu ôn đới: phân hóa thành hai kiểu khí hậu là lục địa và hài dương theo chiều vĩ tuyến.

+ Đới khí hậu nhiệt đới: phân hóa thành hai kiểu khí hậu là lục địa và gió mùa theo chiều kinh tuyến.

II. Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa các kiểu khí hậu

a. Ví dụ về đọc biếu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội

* Địa điểm Hà Nội nằm ở đới khí hậu nhiệt đới, kiểu khí hậu nhiệt đới giỏ mùa.

* Về nhiệt độ:

– Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất khoảng 18°c (tháng 1), nhiệt độ trung bình tháng cao nhất khoảng 28 – 29(>c (tháng 7).

– Biên độ nhiệt năm khoảng 10 – 11°C.

* Về lượng mưa:

– Tổng lượng mưa trung bình cả năm lớn: 1694mm.

– Phân bố lượng mưa không đều giữa các tháng trong năm:

+ Tháng mưa nhiều nhất là tháng 7 khoảng 350mm, tháng mưa ít nhất là tháng 12 và tháng 1 khoảng 25mm. Như vậy chênh lệch lượng mưa lớn, khoảng 325mm.

+ Mưa tập trung nhiều nhất vào 6 tháng mùa hạ: từ tháng 5 – tháng 10 (trên 100mm). .

+ Mưa ít vào 6 tháng mùa đông: từ tháng 11 – tháng 4 năm sau (dưới 100mm).

b. So sánh những điểm giống và khác nhau của một số kiểu khí hậu:

* Kiểu khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa:

– Giống nhau: nhiệt độ năm trung bình ôn hòa (tháng cao nhất không tới 20°C), lượng mưa trung bình năm ở mức trung bình.

– Khác nhau:

Hải dương

Lục địa

Nhiệt độ

 Tháng thấp nhất vẫn trên 0°c.  Biên độ nhiệt năm nhỏ.

 Tháng thấp nhất xuống dưới  00C. Biên độ nhiệt năm lớn.

Lượng mưa

 Mưa nhiều hơn và mưa hầu  như  quanh năm.

 Mưa ít hơn và mưa nhiều vào  mùa hạ.

* Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt Địa Trung Hải:

– Giống nhau: nhiệt độ trung bình năm cao, đều có một mùa mưa và một mùa khô.

– Khác nhau:

Nhiệt đới gió mùa

Cận nhiệt Địa Trung Hải

Nhiệt độ

 Nhiệt độ trung bình năm cao  hơn.

 Nhiệt độ trung bình năm thấp  hơn.

Lượng mưa

 Nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa  hạ. Mưa ít vào mùa đông.

 Nóng khô vào mùa hạ. Mưa  nhiều vào mùa dông.

Từ khóa: , ,