Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

ĐỊA LÝ 7 BÀI 12: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN BIẾT

ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Phân biệt được sự khác nhau giữa ba hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.

– Đọc lược đồ những khu vực thâm canh lúa nước.

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Xác định ảnh tương ứng với kiểu môi trường

CÁC KIỂU MÔI TRƯỜNG TƯƠNG ƯNG VỚI BA ẢNH

Tên ảnh

Thảm thực vật

Đất đai

Nguồn

nước

Kiểu môi trường

A- Xa-ha-ra

Trơ trọi

Cồn cát

Hiếm hoi

Hoang mạc

B- Công viên quốc gia Se-ra-gat (Tan-da-ni-a)

Rừng thưa và xavan cỏ

Đất đồng cỏ

Hạn chế

Nhiệt đới

C- Bắc Công-gô

Rừng rậm nhiều tầng

Feralit đỏ vàng

Phong phú

Xích dạo ẩm

2. (Đã giảm tải)

3. Hướng dẫn

Như vậy, tốc độ đô thị hoá không giống nhau. Châu Á tăng nhanh nhất, sau đó đến châu Phi, Nam MT, châu Âu rồi đến Bắc Mĩ.

4. Chọn biểu đồ thuộc đới nóng và cho biết lí do chọn

– Biểu đồ thuộc đới nóng: biểu đồ B.

– Lí do: trên biểu đồ này thể hiện rõ những đặc điểm của nhiệt độ và lượng mưa đới nóng:

+ Nhiệt độ trung bình > 20°C, có hai lần cực đại (tháng 4, 9).

+ Lượng mưa cao trên 1.500m, có sự phân mùa (mưa tập trung vào mùa hạ).

Từ khóa: ,