Thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc hoa kì và vùng công nghiệp vành đai mặt trời

ĐỊA LÍ 7 BÀI 40: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP VÀNH ĐAI MẶT TRỜI

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở hoang mạc.

– Biết được nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế sự phát triển hoang mạc.

– Phân tích ảnh địa lí: hoạt động kinh tế ở hoang mạc.

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

– Tên các đô thị lớn:

+ Đô thị trên 10 triệu dân: Niu I-oóc

+ Đô thị từ 5 – 10 triệu dân: Oa-sin-tơn, Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Bô-xtơn

+ Đô thị từ 3 – 5 triệu dân: Ban-ti-mo, Phi-la-đen-phia, Cli-vơ-len, Xin-xi-na-ti.

– Tên các ngành công nghiệp chính ở đây: luyện kim đen, cơ khí, hóa chất, ô tô, đóng tàu, dệt.

– Các ngành công nghiệp truyền thông vùng Đông Bắc có thời kì bị sa sút, do:

+ Ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp (1970 – 1973, 1980 – 1982).

+ Thị trường bị thu hẹp do sự cạnh tranh của các nước Tây Âu, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới.

+ Giá cả nguyên, nhiên liệu, lao động tăng cao khiến giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh

2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới

– Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì: từ khu Đông Bắc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía tây và phía nam của Hoa Kì.

– Nguyên nhân của sự di chuyển vốn, lao động: vành đai công nghiệp mới phía nam và tây nam có nhiều lợi thế phát triển (lao động, nguyên liệu, thị trường và công nghệ kĩ thuật mới), đồng thời trong giai đoạn hiện nay đang phát triển mạnh mẽ.

– Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có thuận lợi:

+ Phía nam kề với vùng nguyên, nhiên liệu và thị trường của các nước Trung và Nam Mĩ.

+ Phía tây thuận lợi cho việc mở rộng xuất, nhập khẩu với thị trường các nước Châu Á – Thái Bình Dương.

Từ khóa: , ,