Đất feralit là gì ???

Đất feralit:

Loại đất này có màu đỏ vàng và được gọi bàng nhiều tên khác nhau như: đất la-tê-rít, íralitic, đất feralit, đất alit, đất la-tô-sol, nhưng thuật ngữ feralit hay được dùng hon cà. Đất này chiếm 1/5 diện tích các lục địa, phân bố trên những vùng rộng lớn cùa Nam Mĩ, Trung Phi, Đông Nam Á, Nam Á…

Đất hình thành trong điều kiện nhiệt ẩm cao rất thuận lợi cho quá trình phong hóa và hình thành đất. Thảm thực vật phát triển mạnh. Rừng mọc rậm rạp, có nhiều loài ở nhiều tầng. Sinh khối thực vật trung bình trên 5000 tạ/ha vật chất hữu cơ khô, cung cấp một lượng vật chất hữu cơ lớn nhưng bị phân hủy ngay trong năm đâu khi chúng rơi xuống đât và sự hoạt động mạnh mẽ của vi sinh vật và động vật. Lượng mưa lớn cùa miên khí hậu nhiệt đới ẩm cũng tăng cường quá trình rửa trôi. Lóp vò phong hóa rất dày do điều kiện nhiệt ẩm thuận lợi cho quá trình phong hóa hỏa học và sinh học.

Quá trình fralit hóa diễn ra như sau: Các đá và khoáng, nhất là nhóm silicat bị phong hỏa mạnh mẽ thành các khoáng thứ sinh. Một phần khoáng thứ sinh cỏ thể tiếp tục bị phá hủy tạo nên các ô-xít sắt, nhôm, silic don giản. Cùng với sự phá hủy đỏ, các chất ba-dơ và một phần ô-xít silic cũng bị rửa trôi, làm cho ti lệ phần trăm của Fe(OH)3 và Al(OH)3 so với các chất khác trong đất tăng lên. Quá trinh tích lũy Fe và AI này được gọi là quá trình Feralit, quá trình này tạo nên các loại đất đỏ vàng miên nhiệt đới âm do hàm lượng sắt cao, phần lớn dưới dạng các ôxít khác nhau.

Đất feralit cỏ những đặc điểm chính như: Có lượng khoáng nguyên sinh thấp; giàu hyđrôxit săt, nhôm, mangan; có lượng khoáng sét caolinit lớn; axit fun-vô-nic chiếm ưu thế trong các axit mùn.

Đất íeralit thích hợp với việc trồng các loại cây công nghiệp nhiệt đới như: cà phê, cao su, canhkina….