Lịch sử và phát triển mạng Internet

Lịch sử và phát triển mạng Internet:

Internet (viết tắt của từ Interconnected Network) là một hệ thống thông tin toàn câu có thê được truy nhập công cộng, gồm hàng ngàn mạng máy tính được liên kêt với nhau. Tiên thân của mạng Internet ngày nay là mạng ARPANET. Mạng này được cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA thuộc Bộ Quốc Phòng Mỹ. Đó chính là mạng liên khu vực (Wide Area Network – WAN) đầu tiên được xây dựng.

Mốc lịch sử quan trọng cùa Internet được xác lập vào giữa thập niên 1980 khi tổ chức khoa học quốc gia Mỹ thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET và do đó sau gần 20 năm hoạt động, ARPANET không còn hiệu quả đã ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990.

Sự hình thành mạng xương sống của NSFNET và những mạng vùng khác đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của Internet. Tới năm 1995, NSFNET thu lại thành một mạng nghiên cứu còn Internet thì vẫn tiếp tục phát triển.

Với khả năng kết nối mở như vậy, Internet đã trở thành một mạng lớn nhất trên thế giới, mạng cùa các mạng, xuất hiện trong mọi lĩnh vực thương mại, chính trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hoá, xã hội… Cũng từ đó, các dịch vụ trên Internet không ngừng phát triển tạo ra cho nhân loại một thời kỳ mới: kỷ nguyên thương mại điện tử trên Internet.

Việt Nam chính thức khai trương dịch vụ Internet ngày 19 – 11 – 1997. Trên mạng Internet Việt Mam do Tổng cục bưu điện quản lí, hiện có bốn nhà cung câp dịch vụ là VDC, FPT, NETNAM, Sài Gòn POSTEL và mười nhà cung cấp thông tin.