Rừng lá kim là gì ???

Rừng lá kim:

Rừng lá kim hay còn gọi là rừng tai-ga, phân bố phía nam đới đồng rêu thuộc đới khí hậu ôn đới lạnh nửa cầu Bắc. Khí hậu lạnh, mùa đông kéo dài, nhiệt độ trung binh từ -10°C đến – 40°C; mùa hạ ấm áp, nhiệt độ trung bình trên 10°C. Lượng mưa trung bình khoảng 400 – 600mm/năm nhưng bốc hơi ít, trong vùng có nhiều đầm lầy, sông hồ.

Thực vật chủ yểu là cây lá kim: thông, vân sam, linh sam, tuyết tùng. Người ta căn cứ vào thành phần các loại cây, chia làm hai loại là: rừng lá kim tối và rừng lá kim sáng. Rừng lá kim tối gồm các loại cây thường xanh, tán rậm rạp, chồng lên nhau che bóng dâm như vân sam, linh sam, tuyết tùng. Dưới tán rừng thiếu ánh sáng nên rêu phủ quanh năm. Rừng lá kim sáng phân bố chủ yếu ở Xi-bi-a, cây thấp và thưa hon rừng lá kim tối, ánh sáng lọt xuống chân rừng nên thực vật thấp phát triển hơn. Thực vật chủ yếu là tùng rụng lá và thông.

Động vật rừng tai-ga nghèo về số lượng loài nhưng đa dạng hơn về đồng rêu. Ngoài các loài côn trùng, các loài thú ăn thịt cỏ gấu, cáo, chó sói, linh miêu,… các loại thú lớn có hươu, nai chuyên ăn mầm cây, vỏ cây và địa y… Thích nghi với khí hậu lạnh, mùa đông kéo dài, động vật ở đây thường có tập tính di cư, ngủ đông, hoặc dự trữ thức ăn, nhiều loài hoạt động về ban ngày.

Từ khóa: ,