Thực hành phân tích mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất

7 lượt xem

BÀI 22: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ

GIỮA KHÍ HẬU, SINH VẬT VÀ ĐẤT

(Bài dành riêng cho ban nâng cao)

 

Câu 1: Điền nội dung thích hợp vào bảng:

Thảm thưc vât 

Kiểu khí hậu

Nhóm đất chính

 Đài nguyên

 Cận cực lục địa

 Đài nuuyên

 Rừng lá kim

 Ôn đới lục địa lạnh

 Pốt-dôn

 Thảo nguyên

 Ôn đới lục địa nửa khô hạn

 Đen

 Rừng và cây bụi lá cứng cận  nhiệt

 Cận nhiệt Địa Trung Hải

 Đỏ nâu

 Xavan

 Nhiệt đới lục địa

 Đỏ, nâu đò

 Rừng nhiệt đới ấm

 Nhiệt đới gió mùa

 Đỏ vàng (feralit)

 

Câu 2: Nhận xét mối quan hệ giữa khí hậu, thưc vật và đất ở Việt Nam.

Khí hậu thay đồi theo độ cao kéo theo sự phân bố theo đai cao của thực vật và đất:

+ Ở độ cao dưới 600 – 700mm: nhiệt độ cao > 20°c, lượng mưa từ 1.500 – 1.800mm, rừng rậm nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá phát triển và đất đỏ vàng.

+ Lên độ cao 600 – 700m đến 1.600 – 1.700m: nhiệt độ giảm xuống còn 15 – 20°C, lượng mưa tăng lên > 2.000mm, phát triển rừng cận nhiệt ẩm thường xanh trên núi và đất mùn vàng đỏ trên núi.

+ Ở độ cao từ 1.600 – 1.700m đến 2.600m: nhiệt độ giảm xuống còn < 15°C, lượng-mưa lớn > 2.000mm, phát triển rừng rêu cận nhiệt đới mưa mù và đất mùn thô trên núi: