Soạn bài Cô Tô

Thứ tư , 24/08/2016, 20:09 GMT+7
     

SOẠN BÀI CÔ TÔ CỦA NGUYỄN TUÂN

I. MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ

- Nguyá»…n Tuân (1910 - 1987) quê ở Hà Ná»™i, là nhà văn nổi tiếng, sở trường về tuỳ bút và kí. Tác phẩm của Nguyá»…n Tuân luôn thé hiện phong cách Ä‘á»™c Ä‘áo, tài hoa, sá»± hiếu biết phong phú nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, Ä‘iêu luyện. Ông là bậc thầy về sá»­ dụng ngôn ngữ, là má»™t nghệ sÄ© tinh tế, tài hoa trong việc phát hiện, sáng tạo cái đẹp. Cách nhìn thế giá»›i và đời sống cua nhà văn là má»™t cách nhìn thiên về thấm mÄ© và văn hoá.

Trong các tác phẩm kí và tuỳ bút, Nguyá»…n Tuân thường bá»™c lá»™ má»™t vốn hiểu biết rất phong phú, nhiều mặt và kÄ© càng về đời sông, về thiên nhiên đất nÆ°á»›c.

- Trong tác phẩm kí Cô Tô của mình, Nguyá»…n Tuân ghi lại những ấn tượng về thiên nhiên, con người lao Ä‘á»™ng ở vùng đảo Cô Tô mà nhà văn Ä‘ã thu nhận được trong chuyên ra thăm đảo. Bài văn Cô Tô là phần cuối của thiên kí dài cùng tên này.

Bài văn có ba Ä‘oạn và cÅ©ng là ba cảnh chính bổ sung cho nhau đế làm hiện lên bức tranh về vùng đảo Cô Tô trong vịnh Bắc Bá»™, má»™t vùng hải đảo giàu đẹp của Tố quốc.

Đoạn má»™t là bức tranh toàn cảnh đảo Cô Tô vá»›i vẻ đẹp trong sáng sau trận bão. Đó là má»™t Cô Tô vá»›i vẻ đẹp trong sáng, tinh khỏi: bầu trời trong sáng, cây them xanh mượt, nÆ°á»›c biển lại lam biếc đậm Ä‘à hÆ¡n hết cả mọi khi, cát lại vàng giòn hÆ¡n nữa,...

Đoạn hai là cảnh mặt trời mọc trên biển Cô Tô. Đây là bức tranh thiên nhiên có vẻ đẹp tráng lệ, rá»±c rờ và rá»™ng lá»›n: cái màu đỏ rá»±c rỡ cua mặt trời buổi sá»›m nhô lên biển lúc hừng Ä‘ông; chân trời, ngấn bể sạch nhÆ° tấm kính lau hết mây hết bụi; mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết; Tròn trÄ©nh phúc hậu nhÆ° lòng đỏ má»™t quả trứng thiên nhiên đầy đặn; Quà trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ dặt lẽn má»™t mâm bạc đường kính mâm rá»™ng bang cả má»™t cái chân trời màu ngọc trai nÆ°á»›c bien ứng hồng, V nhÆ° má»™t mâm lề phẩm tiến ra từ trong bình minh;... Đoạn văn có sá»± hài hoà giữa cảnh và tình người. Có thế nói Ä‘ây là Ä‘oạn văn tiêu biểu cho bút pháp miêu tả cảnh của Nguyá»…n Tuân.

Đoạn ba là bức tranh sinh hoạt và lao Ä‘á»™ng của những người dân chài trên đảo vào buối sáng sá»›m quanh cái giếng nÆ°á»›c ngọt ở rìa đảo. vẻ thanh bình của cuá»™c sống ở Ä‘ây được thế hiện qua má»™t hình ảnh rất riêng cua Cô Tô: Cái giếng nÆ°á»›c ngọt ở ria má»™t hòn Ä‘áo giữa bể, cái sinh hoạt của nó vui nhÆ° má»™t cái bến và đậm Ä‘à mát nhẹ hÆ¡n mọi cái chợ trong đất liên. Người đọc có thế nhận thấy cái không khí trong lành và tình người đậm Ä‘à trên biển đảo Cô Tô toát ra trong từng câu chữ.

- Tác giả Ä‘ã sá»­ dụng các tính từ vá»›i nhiều sáng tạo: xanh mượt, lam biếc, vàng giòn, ứng hồng,... ; dùng từ có nhiều sáng tạo: ngấn bể,... và những so sánh liên tưởng thú vị: tròn trÄ©nh phúc hậu nhÆ° lòng đỏ má»™t quá trÆ°ng thiên nhiên dầy đặn, quà trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên má»™t mâm bạc, y nhÆ° má»™t mâm lá»… phẩm tiến ra từ trong bình minh Ä‘e mừng cho sá»± trường thọ của tất cả những người chài lÆ°á»›i trên muôn thuở biển Đông,...

II. CÂU HỎI VÀ BẢI TẬP

1. Bài văn có thể chia làm mây Ä‘oạn? Ná»™i dung chính của má»—i Ä‘oạn là gì?

Gợi ý:

Bài văn có thể được chia thành 3 Ä‘oạn.

+ Đoạn 1: Từ đầu đến ở Ä‘ây => Toàn cảnh Cô Tô vá»›i vẻ đẹp trong sáng sau khi trận bão Ä‘i qua.

+ Đoạn 2: ... Mặt trời ... là là nhịp cánh => Cảnh mặt trời mọc trên biến quan sát được từ đảo Cô Tô - má»™t cảnh tượng tráng lệ, hùng vÄ©, tuyệt đẹp.

+ Đoạn 3: Còn lại => Cảnh sinh hoạt buối sáng sá»›m trên đảo bên má»™t cái giếng nÆ°á»›c ngọt và hình ảnh nhừng người lao Ä‘á»™ng chuẩn bị cho chuyến ra khÆ¡i.

2. Vẻ đẹp trong sáng của đảo Cô Tô sau khi trận bão Ä‘i qua Ä‘ã được miêu tá nhÆ° thế nào? Em hãy tìm và nhận xét những từ ngữ (đặc biệt là tính từ), hình ảnh diá»…n tả vẻ đẹp ấy trong Ä‘oạn đầu của bài.

Gợi ý:

- Bầu trời: Trong trẻo, sáng sủa.

- Cây cối: Xanh mượt.

- NÆ°á»›c biển: Lam biếc, đậm Ä‘à.

- Cát: Vàng giòn.

Nhận xét:

Tính từ chi màu sắc, chính xác; hình ảnh miêu tả đặc sắc, ẩn dụ thể hiện tài nâng quan sát, chọn lọc từ ngữ của tác giả. Nó giúp vẽ nên khung cảnh bao la, vẻ đẹp tÆ°Æ¡i sáng của vùng đảo Cô Tô.

3. Đoạn tả cánh mặt trời mọc trên biển (từ Mặt trời lại rọi lên ngày thứ sáu đến Má»™t con hải âu bay ngang, là là nhịp cánh) là má»™t bức tranh rất đẹp. Em hãy tìm những từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, những hình ảnh mà tác giả Ä‘ã dùng để vẽ nên cảnh đẹp rá»±c rỡ ấy. Nhận xét về những hình ảnh so sánh mà tác giả dùng ởđâv?

Gợi ý:

Trong Ä‘oạn văn, tác giả Ä‘ã sá»­ dụng các từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc và những hình ảnh tuyệt đẹp nhÆ°: sạch nhÆ° tấm kính lau hết mây bụi, tròn trÄ©nh, phúc hậu, lòng đỏ má»™t quả trứng thiên nhiên đầy đặn, quả trứng hồng hào ... nÆ°á»›c biển ừng hồng, ...

Nhận xét:

Hình ảnh so sánh đặc sắc, rá»±c rỡ và tráng lệ. Mặt trời được đặt trong không gian rá»™ng lá»›n, bao la hết sức trong trẻo, tinh khôi. Tất cả cho thây niềm giao cám hân hoan cùa con người vá»›i vÅ© trụ.

4. Cảnh sinh hoạt và lao Ä‘á»™ng của người dân trên đảo Ä‘ã được miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào trong Ä‘oạn cuối bài văn? Em có cảm nghÄ© gì về cảnh ấy?

Gợi ý:

Cảnh sinh hoạt và lao Ä‘á»™ng trong má»™t buổi sáng trên đảo được miêu tả qua nhÆ°ng chi tiết và hình ảnh: mọi người lao Ä‘á»™ng ... hÆ¡n mọi cái chợ trong đất liền, không biết bao nhiêu là người đến gánh và múc nÆ°á»›c, bao nhiêu là thuyền của hợp tác xã Ä‘ang mở nắp sạp đổ nÆ°á»›c ngọt vào, quẩy nÆ°á»›c bcn bờ giếng, thùng và cong và gánh ... cho lÅ© con lành..

Nhận xét:

Qua các hình ảnh so sánh, sá»­ dụng số từ không xác định và các liên từ, Ä‘iệp từ, cảnh lao Ä‘á»™ng, sinh hoạt hiện lên vừa khẩn trÆ°Æ¡ng tấp nập, lại ấm áp, thanh bình.

co to soan bai co to nguyen tuan