• Bài luyện tập 4

  BÀI 23: BÀI LUYỆN TẬP 4 [toc] Giải bài tập 1 trang 79 SGK: Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, ...
 • Chương III: Mol Và Tính Toán Hóa Học

  CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC [toc] I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Khái niệm mol Một mol là lượng chất chứa N (6.1023) nguyên tử hoặc ...
 • Tính chất của Oxi

  BÀI 24: TÍNH CHẤT CỦA OXI [toc] Giải bài tập 1 trang 84 SGK: Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong ...
 • Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của Oxi

  BÀI 25: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP – ỨNG DỤNG CỦA OXI [toc] Giải bài tập 1 trang 87 SGK: Dùng từ thích hợp trong khung ...
 • Giải bài tập hóa học lớp 8 bài 26 oxit câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 SGK

  BÀI 26: OXIT [toc] Giải bài tập 1 trang 91 SGK: Chọn các từ (hoặc cụm từ) thích hợp trong khung, điền vào ô trống trong các câu sau đây: ...
 • Điều chế Oxi – Phản ứng phân thủy

  BÀI 27: ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY [toc] Giải bài tập 1 trang 94 SGK hóa học 8: Những chất nào trong số các chất sau được ...
 • Không khí – Sự cháy

  BÀI 28: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY [toc] Giải bài tập 1 trang 99 SGK hóa học 8: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành ...
 • Bài luyện tập 5

  BÀI LUYỆN TẬP 5 [toc] Giải bài tập 1 trang 100 SGK hóa học 8: Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các dơn chất: ...
 • Chương IV: Oxi – Không Khí

  CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Tính chất hoá học của oxi – Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt ...
 • Tính chất – Ứng dụng của Hiđro

  BÀI 31: TÍNH CHẤT – ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO [toc] Giải bài tập 1 trang 109 SGK hóa học 8: Viết phương trình hoá học của các phản ...