Soạn bài đánh nhau với cối xay gió

SOẠN BÀI ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ

(Trích Đôn Ki-hô-tê)

ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

A. YÊU CẦU

– Thấy được cặp nhÂn vật Đôn Ki-hô-tê, Xan-chô Pan-xa tương phản về mọi mặt. Mỗi nhân vật đều có những mặt tốt và mặt xấu.

– Thấy được tài nghệ trong việc xây dựng nhân vật của Xéc-van-tét.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Câu hỏi 1. Xác định ba phần của đoạn truyện này theo trật tự diễn biến trước, trong và sau khi Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió. Liệt kê năm sự việc chú yếu, qua đó tính cách của lão hiệp sĩ và bác giám mã được bộc lộ.

Gọi ý

– Xác định ba phần của đoạn truyện :

+ Phần I (từ đầu đến “chứ không phải là bọn khổng lồ”) : Nhìn thấy và nhận định về những chiếc cối xay gió.

+ Phần II (tiếp theo đến “cũng bị toạc nửa vai”) : Thái độ và hành động của hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê và giám mã Xan-chô Pan-xa.

+ Phần III (còn lại) : Quan niệm và cách xử sự của mỗi người khi bị đau đớn; chung quanh chuyện ăn, chuyện ngù.

– Năm sự việc chủ yếu :

+ Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê phát hiện ra những chiếc cối xay gió và cho đó là những tên khổng lồ gian ác nên thúc ngựa xông lên và cắm đầu lao vào cuộc chiến khống cán sức.

+ Giám mã Xan-chỏ Pan-xa ra sức can ngăn chù nhưng chủ không nghe.

+ Đôn Ki-hô-tê dù bị thương rất nặng nhưng vần ảo tưởng cho rằng đó là phép thuật của pháp sư Phơ-re-xtôn và quyết không kêu đau đê giữ danh dự là một hiệp sĩ giang hồ.

+ Xan-chó Pan-xa bỏ rượu thịt ra đánh chén no nê và cảm thấy nghề đi tìm kiếm phiêu lưu cũng chẳng vất vả gì.

+ Đôn Ki-hô-tê không ăn, suốt đêm không ngủ, chỉ nghĩ đến nàng Đuyn- xi-nê-a của mình.

Câu hỏi 2. Qua năm sự việc ấy, phân tích những nét hay và dở trong tính cách của nhân vật Đôn Ki-hô-tê.

Gợi ý

Đôn Ki-hô-tê vốn là dòng dõi quý tộc, do đọc nhiều sách kiếm hiệp mà mê muội bắt chước các nhủn vật trong truyện làm một hiệp sĩ lang thang để tiễu trừ quân gian ác và giúp đỡ người lương thiện. Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió, lão hiệp sĩ tưởng đó là những tên khổng lồ gian ác và nghĩ đó là phép thuật cùa pháp sư Phơ-re-xtôn. Lão muốn ra tay tiễu trừ sự xấu xa. Khát vọng ấy của Đôn Ki-hô-tê là tốt đẹp nhưng chỉ tiếc là do đầu óc hoang tưởng làm cho sai lệch đi và trở thành hão huyền. Hành động dũng cảm, quên mình diệt cái ác là rất đáng khâm phục ở lão hiệp sĩ, nhưng hành động ấy trở nên nực cười vì chỉ là đánh nhau với cối xay gió. Lăo bị trọng thương mà không hể rên rỉ cũng rất đáng học tập nhưng đáng tiếc đó chỉ vì lão muốn làm theo các hiệp sĩ trong sách. Lão không quan tâm đến nhu cầu cá nhân của mình như ăn và ngủ bởi lão cho đó là chuyện tầm thường của hiệp sĩ nhưng lại rất buồn cười khi lão không ngủ, nhịn đói nhịn khát và chí nghi tới “tình nương”.

Ở nhân vật Đôn Ki-hô-tê tuy có nhiều mặt tốt đẹp như khát vọng muốn làm hiệp sĩ diệt trừ cái ác, bao vệ người lương thiện, hành động dũng cảm, quên mình vì mục đích cao cả, nhưng do đọc nhiều truyện kiếm hiệp nên lào trở thành một kẻ mê muội, hão huyền, nực cười, đáng trách mà cũng dáng thương.

Câu hỏi 3. Vẫn qua các sự việc ấy, chứng minh nhân vật Xan-chô Pan-xa cũng bộc lộ cả những mặt tốt lẫn mặt xấu.

Gọi ý

Nhận vật Xan-chô Pan-xa vốn là một bác nòng dân nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo. Bác nhận làm giám mà cho Đôn Ki-hô-tê với hi vọng sau này khi ông chủ công thành danh toại, bác sẽ dược làm thống đốc cai trị một vài hòn đảo. Khi nhìn thấy chiếc cối xay gió, bác can ngăn ông chủ; khi chủ giao tranh với cối xay gió, bác không tham gia. Bác sợ hài, nhút nhát, nếu không muốn nói là hèn nhát. Hơi đau một chút thì rên rì ngay (như bác thừa nhận). Bác quan tâm đến nhu cầu vật chất hàng ngày như ăn, ngủ, nhưng vì quá chú trọng chăm lo cho cá nhân mình nên trở thành tầm thường.

Có thể khẳng định, bác là một con người thực dụng.

Câu hỏi 4. Đối chiếu Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa về các mặt: dáng vẻ bên ngoài, nguồn gốc xuất thân, suy nghĩ, hành động… để thấy rõ nhà văn dã xây dựng một cặp nhân vật tương phán.

Gọi ý

Đối chiếu Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa để thấy được sự tương phản giữa hai nhân vật này :

Đối chiếu

Đôn Ki-hô-tê

Xan-chô Pan-xa

 Nguồn gốc xuất thân

 Dòng dõi quý tộc

 Nông dân

 Dáng vẻ về ngoài

 Gầy gò, cao lênh khênh

 Béo lùn

 Suy nghĩ

 Muốn trừ cái ác, giúp ích cho đời

 Chỉ nghĩ đến bản thân

 Hành động

 Mê muội, hão huyền nhưng dung cảm

 Tỉnh táo, thực dụng và hèn nhát

Từ khóa: ,