Soạn bài phương pháp tả cảnh

SOẠN BÀI PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đoạn văn a:

– Tả người chống thuyền vượt thác

– Người vượt thác đem hết sức lực, tinh thần đế chiến đấu cùng thác dữ (nhờ tả ngoại hình, các động tác).

2. Đoạn văn b:

Tả cảnh sắc vùng sông nước Cà Mau – Năm Căn.

Trình tự: Từ gần tới xa => hợp lý bới người tả đang ngồi trên thuyền xuôi từ kênh ra sông.

3. Đoạn văn c:

– Mở đoạn: Tả khái niệm về tác dụng, cấu tạo, sắc màu của luỹ tre làng.

– Thân đoạn: Tả kĩ ba vòng cua luỹ tre.

– Kết đoạn: Tả măng tre dưới gốc.

* Trình tự miêu tá:

Tư khái quát đến cụ thế; Từ ngoài vào trong (không gian) => hợp lí.

* Kết luận:

– Xác định đối tượng miêu tả.

– Quan sát lựa chọn nhừng hình ảnh tiêu biêu.

– Trình bày những điều quan trọng quan sát dựa theo một thứ tự.

– Bô cục bài văn tả cảnh:

+ Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả.

+ Thân bài: Tập tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự.

+ Kết bài: Phát biểu các hình tượng về cảnh vật đó.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Nếu phải tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn thì em sẽ miêu tả như thế nào? Hãy suy nghĩ và trả lời theo gợi ý sau:

a) Em sẽ quan sát và lựa chọn nhừng hình ảnh cụ thể, tiêu biếu nào cho quang cảnh ấy?

b) Em định miêu tả quang cảnh ấy theo thứ tự như thế nào?

c) Hãy viết mở bài và kết bài cho bài văn này.

Gợi ý:

a.  Có thể ta từ ngoài vào trong (trình tự không gian)

– Có thể tả từ lúc trống vào hết giờ (… thời gian),

b. Những hình ảnh cụ thể tiêu biểu có thể chọn.

– Cảnh học sinh nhận đề. Một vài gương mặt tiêu biểu.

– Cánh học sinh chăm chú làm bài.

– Cảnh thu bài.

– Cảnh bên ngoài lớp học: sân trường, gió, cây…

2. Nếu phai tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi thì trong phần thân bài em sẽ miêu tá theo thứ tự nào (theo thứ tự không gian: từ xa tới gần)

Gơi ý:

a. Tả cảnh theo trình tự thời gian

– Trống hết tiết hai, báo hiệu giờ ra chơi đã tới.

– Học sinh các lớp ra sân.

– Cảnh học sinh chơi đùa.

– Các trò chơi quen thuộc.

– Góc phía đông, giừa sân.

– Trống vào lớp. Học sinh về lớp.

– Cảm xúc của người viết.

b. Theo trình tự không gian

– Các trò chơi giữa sân, các góc sân.

– Một trò chơi đặc sắc, mới lạ, sôi động.

3. Xem câu hỏi trong SGK, tr.47, tập 2.

Gơi ý:

a. Mở bài: Biển đẹp

b. Thân bài: Cảnh đẹp của biển cả trong những thời điểm khác nhau

– Buổi sớm nắng vàng

– Ngày mưa rào

– Buổi sớm nắng mờ

– Buổi chiều lạnh

– Buổi chiều nắng tàn, mát dịu

– Buổi trưa xế

– Biển, trời đồi sắc màu

c. Kết bài: Người viết tả theo mạch cảm xúc, hướng theo con mắt của mình.

Từ khóa: ,