Soạn bài văn bản báo cáo

Soạn bài văn bản báo cáo

SOẠN BÀI VĂN BẢN BẢO CÁO

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BÁO CÁO

Câu hỏi 1: Đọc các văn bản Báo cáo về hoạt động chào mừng ngày 20 – 11 và Báo cáo về kết quả quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ và trả lời các câu hỏi sau:

a. Viết báo cáo để làm gì?

b. Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

c. Em đã viết báo cáo lần nào chưa? Hãy dẫn ra một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, ở lớp.

Gợi ý: 

a. Báo cáo viết đế trình bày nội dung, tình hình sự việc và các kết quả đạt được cua một cá nhân hay tập thể.

b. Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu sau về nội dung và hình thức trình bày:

– Về nội dung: phải cụ thể chính xác số liệu, ngày tháng rõ ràng, phải trả lời được các câu hỏi: Báo cáo của ai? Báo cáo cho ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

– Về hình thức: Trình bày trang trọng, sáng sủa theo một quy định cho sẵn.

Câu hỏi 2: Trong các tình huống trong SGK, tr.134, 135, tình hucmg nào phải viết báo cáo?

Gợi ý:

Trong ba tình huống trên, tình huống a viết đơn đề nghị, tình huống c cần viết đơn xin nhập học. Chỉ có tình huống b là phải viết báo cáo.

II. CÁCH LÀM VẢN BẢN BÁO CÁO

1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

Câu hỏi: Hãy đọc lại vãn bản trên và xem các mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có gì giống và khác nhau? Những phần nào là quan trọng trong cả hai văn bản báo cáo? Từ hai văn bản trên hãy rút ra cách làm một văn bản báo cáo.

Gợi ý:

Các mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ 

+ Địa điểm và ngày, tháng làm báo cáo 

– Tên văn bản 

+ Nơi nhận báo cáo 

+ Người báo cáo 

+ Nội dung báo cáo 

+ Kí tên.

– Điểm giống và khác nhau của các văn bản báo cáo:

+ Giống nhau: hai văn bản đều được trình bày lần lượt theo 5 mục đã trình bày ở trên.

+ Khác nhau: nội dung cụ thể của hai văn bản khác nhau.

Cách làm một văn bản báo cáo: Xem lại phần Ghi nhớ trong SGK.

2. Dàn mục văn bản báo cáo (Xem lại phần trên).

3. Lưu ý (SGK). 

Từ khóa: ,