Writing Unit 14 Lớp 10

UNIT 14: THE WORLD CUP

WRITING (VIẾT)

Viết Thông Báo.

Task 1: Đọc thông báo dưới đây và trả lời câu hỏi.

BAN TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ QUỐC GIA

Xin thông báo trận đấu giữa hai đội Nam Định và Bình Dương ngày Chù Nhật 18/4 tạm hoãn vì điều kiện thời tiết xấu. 

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày Chù Nhật 25/4 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

1. The announcer is the national football championship organizing committee

2. The announcement is about the reason for the delay of the football match, and about the time and the place it will be played.

3. The match will be played at 3 pm on Sunday, April 25.

4. It will be played in My Dinh National Stadium.

Task 2: Chọn một trong những chủ đề sau đây để viết.

Bài viết gợi ý.

a/ Le Hong Phong High school Football Team wishes to announce that the team is seeking new players for the new football and are studying at Le Hong Phong High School. A shortlist of the team members will be made after a couple of tests. The first meeting of volunteers will be at 3 pm on Sunday, May 3rd , 2006 at Le Hong Phong High School football field. Contact Phan Anh Tuan class 12B5 or telephone number 486.7225 for any further information.

b/ Le Hong Phong High school’s Ho Chi Minh communist Youth Union wishes to announce that the school football team will play a friendly match with New Stars Football Club at 5 pm on Sunday, May 10,h. The match will be played at New Starts Football Club at 28 Nguyen Hue street, Ho Chi Minh City. Tickets (5,000 each) will be sold at the Ho Chi Minh Communist Youth Union’s office from May 1st. Call 9898999 for any further information.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 14 Lớp 10

 Speaking Unit 14 Lớp 10

 Listening Unit 14 Lớp 10

 Language Focus Unit 14 Lớp 10

 

Từ khóa: , ,